Tuesday, June 18, 2024

ဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

Must read

 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 50 ပၢႆ  ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇ တီႈမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈ

ၵူၼ်း  မိူင်းၽျၢၵ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတၢင်ႇ တီႈမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶႃႈ။ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တီႈမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈပိၵ်ႉ ဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းလႄႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးလႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႇတိတ်းၸပ်းၵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးၼမ်”-  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၵူၼ်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၽျၢၵ်ႈၼႆႉ  ၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမႃးၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ   ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ယင်းတိုၵ်ႉယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်သၢင်းၽႅပ်ႉၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။   

  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်း မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ်ၼၼ်ႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မွၵ်ႈ 2,200 ၵေႃႉယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း