Tuesday, June 18, 2024

ၾၢႆႇယူႇလီဝဵင်းတူၼ်ႈတီးဝႃႈ တေလူင်းၵူတ်ႇထတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထိုင်ႁိူၼ်းယေး

Must read

 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်း  ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼမ်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး  ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈတေလူင်း ၵူတ်ႇ ထတ်းတၢင်းပဵၼ်ပၼ် ထိုင်ႁိူၼ်း ထိုင်ယေး  ။

SHAN/ ၵူတ်းထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈ 18/1/2021

 ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇႁိူၼ်း  Stay At Home   ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ယင်းၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးထိုင် 2,000 ပၢႆ။ တႃႇတေလူတ်းယွၼ်ႇလႆႈလွင်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈၼႆသေ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေႁဵတ်း Pilot Project   လူင်း ၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃပၼ် ထိုင်ႁိူၼ်းယေး ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉသူၺ်ႇ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  ႁဝ်းၶႃႈတေလူင်းၵႂႃႇသွၵ်ႈႁႃၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် ၊ ၸိူဝ်းဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈတႃႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉဢေႃႈ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ  ယူႇႁိူၼ်းသေ ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇႁင်းၵူၺ်းလႄႈ လွင်ႈလူႉတၢႆၼႆႉ ဢမ်ႇလူတ်းယွမ်းလူင်း။   ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တေၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈၵူတ်ႇထူတ်းယူတ်းယႃသင်ၶႃႈ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၶူင်းၵၢၼ် Pilot Project ၼႆႉ တႄႇ  မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ။ တင်းမူတ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ယဝ်ႉ 2,831 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉ 84 ၵေႃႉ  ။

 ၶၢဝ်းတၢင်း ၵၵ်းတူဝ် Stay At Home ၼိုင်ႈလိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး   ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 2,361 ၵေႃႉ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 151 ၵေႃႉ  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တူၼ်ႈတီး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ – “  ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉလူဝ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၶႃႈၼႃႇၼေႃႈ။ ၶဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၶႃႈ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေတႃႇတေလူတ်းယွမ်းလႆႈလွင်ႈတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ်ၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်း ႁဵတ်းၸွမ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈဢၼ်ပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ – ၾၢႆႇယူႇလီဝဵင်းတူၼ်ႈတီးတိုၵ်းသူၼ်းၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း