Saturday, June 15, 2024

ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်း ၸႂ်ႁႅင်း

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း တုမ်ႉ ယွၼ်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်ႁႅင်း။

Photo -Yan Naing/ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 73 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၵႂႃႇ တင်းမူတ်း 1,212 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 18 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 638 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 556 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ် လိူဝ်ႁႅင်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ ငိုၼ်းၶဝ်ႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး သမ်ႉၵိၼ်ၵူႈဝၼ်း။ ၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိုတ်းပႅတ်ႈမူတ်း။ မၢင်ၵေႃႉ ဢဝ်ၽၵ်း ၶဵဝ် ၼိူဝ်ႉမူ ပႃၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးတမ်းၶၢႆတၢင်းၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ၶၢႆၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၼႆ ငိုၼ်းတႃႇၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႃႈ ႁိူၼ်းၼႆ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလႄႈ ၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ် stay at home သင် ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၸိုင် တေလႆႈမီးဝႂ်ၵတ်ႉပၼ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇလႆႈ ၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈၼႄ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵဵင်း တုင်ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၼ်မူတ်း ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း သင်ၶၸဝ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဝတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းမူတ်း။ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇၼႂ်းဝတ်ႉၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ တီႈဝတ်ႉၵေႃႈ တူမ်ႈႁုင်ၵိၼ်ႁင်းၵူၺ်းၽႂ် မၼ်း ၊ ၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ တမ်းၵွၵ်းသွႆး၊ မီးတၵ်ႉၵႃႇမႃးတူမ်ႈႁုင်ပၼ် ”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇၵၢင်းယၢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢဝ်ၸႂ်ႁူႉသေ  ၵၵ်းတူဝ် stay at home  မႃးႁင်းၽႂ်မၼ်း။   ၵူၼ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵေႃႈ မီးမွၵ်ႈ သၢမ်ပုၼ်ႈၼိုင်ႈပုၼ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊ သ် ၼႆႉမႃး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်း ဢမ်ႇ  ယွမ်း 50 ၵေႃႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20 တိတ်းၸပ်း 48 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 21 တိတ်းၸပ်း 42 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 22 တိတ်းၸပ်း 58 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 23 တိတ်းၸပ်း 123 ၵေႃႉ၊ ဝၼ်းတီႈ 24 တိတ်းၸပ်း 59 ၵေႃႉလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 25 တိတ်းၸပ်း 73 ၵေႃႉ လႆႈႁူႉမႃးတီႈသိုဝ်ႉၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း