Saturday, May 25, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 600 ပၢႆ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 600 ပၢႆ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 74...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ပၢင်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ  ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တင်းမူတ်းမီး 5 တီႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး   မႆႈၸႂ်...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လူင်းႁူင်းယႃၵႂႃႇ 3 ဝၼ်းၵူၺ်း လူႉသဵင်ႈ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၼ်းလူင်းႁူင်းယႃ လႆႈ 3 ဝၼ်းၵူၺ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းယေး။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/8/2021 ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ထဝ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ်ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈယဝ်ႉသေ လူင်းႁူင်းယႃ ပွၵ်ႈမိူဝ်းယူႇႁိူၼ်းတၼ်းလႆႈ 3 ဝၼ်းၵူၺ်း  လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်းယေးမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင်ၼမ်ႁႅင်း ပေႃးယူႇမဝ်မၢင် ၸၢင်ႈထိုင်ႁဵင်ၵေႃႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီး  500 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 3 ၵေႃႉ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင် ဢမ်ႇႁိုင်ၸၢင်ႈထိုင် 1000 ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း Lockdown ပွၵ်ႉဢၼ်မီးၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉသေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မၢင်ပွၵ်ႉ မၢင်ယွမ်ႇ တေပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တႃႇၵႅတ်ႈၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းၸပ်းတူဝ်ႈၵၼ်တင်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းၵႂႃႇတေႃႇပေႃးထိုင်ဝၼ်းတီႈ 27/8/2021  တီႈပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း...

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မီး 380 ပၢႆ

 မိူင်းၼၢႆး လၢင်းၶိူဝ်း မွၵ်ႇမႆႇ  မိူင်းပၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 384 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 12/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ...

တႃႇတင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၢၼ်းဝႆႉ တေတင်ႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လူမ်းဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တႃႇၸွႆႈၵူၼ်း တိတ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵူၼ်းယၢပ်ႇလူမ်းဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းတႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉ ယွၼ်းပႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ  ဝၼ်းတီႈ 23/7/2021 မႃး  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ၾၢႆႇသင် ၶတႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ်ႈဝတ်ႉၼွၼ်းၵျွင်း ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵႃလိ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

 တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းၵႃလိ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် လွင်ႈၵႂႃႇမႃး လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုင်ပွင်သေ ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ   လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်လပ်း ဝၼ်းတီႈ 7/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၵႃလိ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ၵူၼ်းၸပ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်မီး 400 ပၢႆ တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တႄႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇပွၵ်ႉယွမ်ႇၽႂ်မၼ်း

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဝၼ်း 20-30 ၵေႃႉ ၊ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီးၵူၼ်းၸပ်း 400 ပၢႆ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ်မိူၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 90 ပၢႆ ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 34 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃးသမ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု...

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 15 ၵေႃႉ တီႈသႅၼ်ဝီ

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်  ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 15 ၵေႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း  ၸပ်းၸိူ  ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 18 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ...

ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 7 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉ႞  ။   ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်  ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီး 7 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉမီးဢေႇ

 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၼမ် ထိုင်တီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်တေလႆႈယူႇႁိူၼ်း  Stay at Home ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇႁတ်းၵႂႃႇသမ်းၶဵဝ်ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်။ တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉမႃး    တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇသမ်းပၼ်ၶဵမ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃး တႅၼ်ႈမၢဝ်းၶမ်း...

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 6 ၵေႃႉ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမူတ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမိူင်းၵိုင် မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 30 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မူတ်း တင်း 6 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈႁိူၼ်းၶဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/8/2021 ၊ ယၢမ်းလဵဝ်  လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ တင်း 6...

ၵူၼ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း

ဝၼ်းတီႈ 9/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းၶူဝ်း 19 မိူဝ်ႈၼႆႉ 3 ၵေႃႉ၊  ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းမီး 60 ပၢႆ ။ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 7/8/2021 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼႆႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img