Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 600 ပၢႆ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈထိုင် 600 ပၢႆ လူႉတၢႆ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Maung Maung Naing KT- ဢွင်ႈၵၵ်းတူဝ် Q Center တီႈၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 74 ပီ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 7 ၵေႃႉယဝ်ႉ ။   

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်း တီႈ 16 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ။ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် မီး 7 ၵေႃႉ   ။ ၵူၼ်းပဵၼ်သမ်ႉၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 20 ၵေႃႉ  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2021 ၼႆႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 640 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃ 184 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 350 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈယဵၼ်သီႇယဝ်ႉၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးမီးၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးတႄႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ပေႃးဢမ်ႇႁဵတ်း ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႆၵေႃႈသမ်ႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ် ယူႇတီႈ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် လူင်းလၢတ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၵိဝ်ႇ/ပွၵ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး ယွၼ်ႉၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႅပ်ႈဢမ်ႇ ၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ၶဝ်ၵေႃႈလူဝ်ႇလမ်းၸွမ်းႁႃၵူၼ်းပဵၼ် ၶဝ်ႁဵတ်းဢၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈပေႉ ယဝ်ႉ”-  ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ သိုၵ်းမဢလ ဢမ်ႇတူၺ်းထိုင်လႆႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်လီငၢမ်း၊ ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်လႄႈလွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးသင်။ ၵူၼ်းမိူင်းယၢပ်ႇၸႂ်ႁႅင်း   ။

“တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ လႆႈမႆႈတႄႉၶႃႈဢေႃႈ ၵွပ်ႈသင်ၼႆ မဢလ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇတေၵုမ်း ထိင်းလႆႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ။  မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈၶႃႈ။  မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ ။ ၼၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉၶဝ်ႈဢွၵ်ႇမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်တင်းၼွၵ်ႈမိူင်းလႄႈ မၼ်းၵေႃႈလႆႈ တၢင်းၸွႆႈ ထႅမ် ၼမ်။ ပၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉတႄႉ တေလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်တူဝ်ၽႂ်တူဝ်မၼ်း လွတ်ႈၵူၺ်းယဝ်ႉ ၶႃႈ ။ ၸုမ်းၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈၵၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး။”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵဵင်းတုင် ထတ်း သၢင် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပေႃးတေဢမ်ႇၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပေႃးတေ ၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႈၵင်ႈလႆႈၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/8/2021 တီႈၵဵင်းတုင် တေပၼ်ဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် မီးသုၼ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်း ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း