Tuesday, June 18, 2024

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၵူၼ်းတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ် ၶိုင်ႈ႞ပဵၼ်ၵူၼ်းသၢင်ႈၾၢႆ တၢတ်ႇမွၵ်ႇ

Must read

  ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်း ၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 80 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ်ၵူႈဝၼ်းဝႃႈၼႆ။

Photo KT Youth -ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ၵဵင်းတွင်း (အထက်ကျိုင်းတောင်း)

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ဢၼ်မႃးၽႄႈလၢမ်း ၼႂ်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးတီႈၵူၼ်းသၢင်ႈၾၢႆၵဵင်းတွင်း တီႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ၼၼ်ႉၶႃႈ။ တီႈၼႂ်းၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၼမ်ဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ သဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းတေမီး မွၵ်ႈ 40 ပၢႆၼႆႉၶႃႈ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ  ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ သဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈလူင်း တီႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ တီႈၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလူႉတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ 5 ၵေႃႉ  ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 80 ၵေႃႉ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ တႃႇမွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ လႆႈၵၵ်းတူဝ် ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈတၢတ်ႇမွၵ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵၼ်တင်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်းမွၵ်ႈ 9 လၵ်း ။ တႃႇၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်း ၊ လႆႈထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ် ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ  ။

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ လွင်ႈၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵႃႈၶၼ် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း  ။

“တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈၵဵင်းတွင်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၵုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။  ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃႈ  ဢမ်ႇ ႁတ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း  ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇမႃးသူင်ႇ ။   ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယႂ်ႇႁႅင်းဢႃးလႃးတႄႉ ဢမ်ႇပၼ် ၵႃး တၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈဝဵင်းၶႃႈ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းပရႁိတ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းတႄႉ ႁၢမ်ႈရူတ်ႉၵႃး ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၵဵင်းတွင်းၵေႃႈ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈလူဝ်ႇဢွၵ်ႇဝဵင်းၼႆ ႁႂ်ႈၵႂႃႇ မႃးဝၼ်းလဵဝ် ။ သင်ဝႃႈၶၢမ်ႈၶိုၼ်းသေ ၸင်ႇပွၵ်ႈမႃး တေလႆႈၵၵ်းတူဝ်ဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 14 ဝၼ်း  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၸုမ်းပရႁိတ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း