Saturday, June 15, 2024

ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်း ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တူင်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ

Must read

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ  တူင်ႈၼႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။

Photo CJ- မႄႈၼမ်ႉယႂ်ႇလူင်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၼွင်းထူမ်ႈတူင်ႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်းလူႉသုမ်းၼမ်

 ၾူၼ်တူၵ်းထပ်းၵၼ် လၢႆဝၼ်း ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼမ်ႉယႆ ၼမ်ႉၼႃးၶူဝ် လႄႈ ၼမ်ႉလွင်း ၼွင်းလုပ်ႇထူမ်ႈၼႂ်းတူင်ႈၼႃး   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇဢေႊ ၶိူဝ်ႊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။

- Subscription -

ၸၢႆးယွတ်ႈသႅင်မိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ် ဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးဢဝ် ၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉဝႃႈတႄႉ ယၢမ်း လဵဝ်ၼႆႉ ထူမ်ႈတူင်ႈၼႃးၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 10 တူင်ႈပၢႆယဝ်ႉ ဢၼ်ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ မုင်ႈႁၼ်ယူႇၼႆႉ ပေႃးမီး 4-5 တူင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ် ဢမ်ႇမုင်ႈႁၼ်ထႅင်ႈၵေႃႈ တေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ လိူဝ်သေ ၼမ်ႉယႆ ၼမ်ႉၼႃးၶူဝ် ၼမ်ႉလွင်း ဢၼ်ယူႇႁိမ်းဝဵင်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼမ်ႉၵုင်၊ ၼမ်ႉၸၢင်ႉ  ၸိူဝ်းယူႇပွတ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၾၢႆႇတူၵ်းဝဵင်းၵေႃႈ ယိုင်ႈၶိုၼ်ႈလူၼ်ႉၾင်ႇ ၼွင်း ၵူႈ မႄႈ  ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸရေးမွင်ႇ ပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ ၼမ်ႉၵုင် ၼမ်ႉၸၢင်ႉလႄႈ ၼမ်ႉ ယႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ ထူမ်ႈမူတ်း။ ဢွင်ႈတီႈၼမ်ႉ ၼွင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ တေပဵၼ်ၸိူဝ်းၸမ်ၶျွင်းၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထူမ်ႈလူင်းၵႂႃႇ မူတ်း။ တီႈမိူင်းယႆၼႆႉ ၸပဵၼ်ႁွင်ႈၼမ်ႉ ၵႄးၼမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ထူမ်ႈၵူႈတီႈၶႃႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 13/8/2021 မႃးတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 16/8/2021 ၾူၼ်တူၵ်းၵူႈဝၼ်း။ ၼမ်ႉထူမ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃး ဢၼ်လူႉသုမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တေမီးယူႇမွၵ်ႈ 15 ၸဝ်ႈ ၼႃးဢၼ်လႆႈလူႉသုမ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 300 ဢေႊၶိူဝ်ႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးယွတ်ႈသႅင်မိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ – “ပေႃးမႃးတူၺ်းတႄႉတႄႉၼႆ ၼႃးၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇ ၸၢင်ႈသွမ်ႈ ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ဝႃႈၼၼ်ႉၼႆ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်းၽုၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈဢၼ် ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉလီၵေႃႈမီး ၵမ်ႈ ၽွင်ႈလႆႈၼမ်ႉယူႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵႃႈသွမ်ႈၽုၵ်ႇမၼ်းၵေႃႈမီး ယဝ်ႉၵေႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃးပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈထႅင်ႈသေ ၵႃႈ ႁႅင်းၵူၼ်း သမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈပွႆႇၽႃႈဝၢင်းဝႆႉၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵမ်းၼႆႉ သမ်ႉမႃးပဵၼ်ၼမ်ႉ ၼွင်းၼႆႉသေ တႃႇတေၶိုၼ်းႁဵတ်းၼႆၵေႃႈ မၼ်းတေမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတင်းၼမ် ၵႃႈလႆႈပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈၵႂႃႇ လွင်ႈပိူင်ပဵၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼမ်ႉလုပ်ႇၼွင်းထူမ်ႈ တီႈမိူင်းယႆ  ပီၼႆႉ လႆႈဝႃႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလိူဝ်ၵူႈပီ ပေႃးမႃးတူၺ်း ထူမ်ႈၼမ်လိူဝ်ပီပူၼ်ႉ မွၵ်ႈ 10 ပုၼ်ႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၶူဝ်၊ ၼႃးၵေ၊ ႁူၺ်ႈလွတ်ႇလႄႈ လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃး ယွၼ်ႉ ၼမ်ႉထူမ်ႈပႃးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်ၵၢႆႇၸူးၵၼ် ဝဵင်းမိူင်းယႆလႄႈ တီႈဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း