Friday, May 31, 2024

ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ

Must read

ၼၢင်းယိင်း ဢႃယုမွၵ်ႈ 40 လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈမိူင်းယႆ ၵႂႃႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်

ဝၼ်းတီႈ 28/7/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 1 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ပဵၼ်ၵေႃႉႁႅၵ်ႈ  ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်း ဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းမီးတၢင်းပဵၼ်   ဝႆႉ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်း ယူႇတီႈ ႁိူၼ်းသေ ယူတ်းယႃႁင်းၵူၺ်း ထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉႁႅင်းဢွၵ်ႊသီႊၸိၼ်ႊၼႂ်းတူဝ်မၼ်းၼၢင်း တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇသေ  ၼႅတ်ႈ ၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်မႃးတီႈႁူင်းယႃ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈယိင်း ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၼ်းၼၢင်းဢမ်ႇယွမ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ၊ တိုဝ်သေ ယူတ်းယႃတူဝ် ႁင်းၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်းယေး ၊ သမ်ႉဢမ်ႇႁူႉလွၵ်းလၢႆးတေလႆႈယူႇၵိၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် သင်ဝႃႈတိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈလွၵ်းလၢႆး ယူတ်းယႃ  လႄႈထိုင်တီႈလႆႈလူႉတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

“ၼၢင်းယိင်းဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈတႄႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ သင်မၼ်းၼၢင်း ၸႅင်ႈပွင်ႇမႃး တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၸိုင် မၼ်းၼၢင်းတေလႆႈမႃးယူတ်းယႃတူဝ်  ၶိုတ်းတၼ်းသေ မၼ်းတေဢမ်ႇတၢၼ်ႇပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထိုင်တီႈလႆႈတၢႆၸိူင်ႉၼႆ။ မၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆ  ႁဝ်းၶႃႈ ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတႄႉၶႃႈ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းယႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

Photo CJ- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈမိူင်းယႆ ၵႂႃႇၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ်

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၵၢၼ်တၢႆ ၼၢင်းယိင်းၼႆႉသေ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတ မိူင်းယႆ လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၽဝ်ၾႆးပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇမၼ်းၼၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႂ်းဝဵင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉပိူင်ပဵၼ်တႄႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃ ဢမ်ႇၼၼ် ဢဝ်ၵႂၢမ်းတိုဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ လမ်တၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ႁင်းၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်းလႄႈဢမ်ႇတၢၼ်ႇတၢႆၵေႃႈလႆႈတၢႆမႃးမီးတင်းၼမ်၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇတင်းၼမ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢႆလၢႆဝဵင်းလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   တင်းမူတ်းမီး  80 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ။ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေ ဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉသတိၵၼ် ဝႆႉလွင်ႈယႂ်ႇသေ သင်ဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး ထၢင်ႇ ထိူမ် ဢမ်ႇမၼ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇယူႇလီၶိုၼ်ႈမႃးၸိုင် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၵူတ်ႇထတ်း ၵၼ်တီႈႁူင်းယႃသေၵမ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပရႁိတ မိူင်းယႆ တုၵ်းသူၼ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း