Tuesday, October 3, 2023

ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းယႆ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ဝၢႆးလင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၵ်ႈမႂ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉၶုတ်ႈလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်း  ပွတ်းမိူင်းယႆ မႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- ရူတ်ႉၶိူင်ႈဢၼ်ၺႃးလၵ်ႉသေဢဝ်မႃးမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးးၽႅမ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 24/6/2021 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၵႂႃႇၽၼ်းမႆႉသေ ထူပ်းႁၼ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈသႅၼ်း 125 Canda လမ်းၼိုင်ႈ သိူင်ႇမူၵ်းယုမ်းဝႆႉ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႃးၽႅမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလၵ်ႉမႃးမူၵ်းဝႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းပဵၼ်ၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ရူတ်ႉဢၼ်ထုၵ်ႇလၵ်းမႃးမူၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းယုမ်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ပဵၼ်ၽႂ်တႄႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႃႈ။ ရူတ်ႉၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယႃႉပႅတ်ႈၵၢပ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈဝႆႉ ၵၢၵ်ႇသေႃးမၼ်းၵေႃႈၶဝ်ယႃႉဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်မႃးဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈၼႃးၽႅမ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၸဝ်ႈ ၶွင်ရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၼ်သေ မႃးႁပ်ႉဢဝ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃႇၽႅမ်းၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆၼႆႉ ၵႆႉမီးရူတ်ႉၶိူင်ႈႁၢႆ ၶိူဝ်းယႂ်း။ ပေႃးပဵၼ်ဝၼ်းၵၢတ်ႇဝဵင်း 5 ဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လႄႈ ပွႆးလၢမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈရူတ်ႉၶိူင်ႈၵႆႉႁၢႆ။

“တေလႆႈဝႃႈ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းမႃးၼႆႉ ၽူႈလၵ်ႉၵူၼ်းၸူၼ်  လိူင်ႇၼမ်မႃး လိူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းသူႇသမ်း ၵိၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၵေႃႈၼမ် မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးပဵၼ် ပွႆးပဵၼ်လၢမ်း ဝၼ်းၵၢတ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၵႆႉႁၢႆႉၼႃႇၶႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တႄႉ မီးယူႇၵူၺ်း ၵူၼ်းလၵ်းတႄႉ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလိူင်ႇၼမ်ပဵၼ်ထၢၼ်ႇၼႆႉ။ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၶႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းယႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းမႃး တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 1/2/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းတႆး မီးၽူႈလၵ်ႉၸၵ်ႉ ၶုတ်ႈ ၼမ်လိူင်ႇမႃး ပၢင်တေႃႇလွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈၼမ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼမ်လိူင်ႇမႃးထႅင်ႈ လိူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း