Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း

Must read

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မႃးၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ပၢင်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ  ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တင်းမူတ်းမီး 5 တီႈ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19    ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေး   မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၽႄႈလၢမ်းၶဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ၼႂ်းပၢင်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၵေႃႈၼမ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ တင်းမူတ်း မီးဝႆႉ 5 တီႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈသေ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ လႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းဝႆႉယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼေႇဝုၼ်းယီႇ (နေဝန်းရီစစ်ဘေးရှောင်စခန်း) ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းထဝ်ႈယိင်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 60 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။

“မႄႈထဝ်ႈၼၼ်ႉ  ၼၢဝ်  ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇၼႄတီႈႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ ၵူတ်ႇ ထတ်း  ႁၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သမ်ႉပဵၼ် Positive ၶႃႈဢေႃႈ။ ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းမႄႈထဝ်ႈတႃႇသေႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးမႅင်း။ယၢမ်းလဵဝ်ၼႂ်းပၢင်သဝ်းၼႆႉမီး ၵူၼ်းပဵၼ်ၶႆႈ/ ပဵၼ်ၼၢဝ် ၼမ်။ ယူဝ်ၶေးပဵၼ်ဝတ်းပဵၼ်ဢၢၼ်ၶၢဝ်းၾူၼ်ၵူၼ်းၶႃႈႁိုဝ်ၼႆ ”-  ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေး တီႈပၢင်သဝ်း ၼေႇဝုၼ်းယီႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 တီႈပၢင်သဝ်းၼႆႉ ၵူႈပီပူၼ်ႉမႃး ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းၾူၼ်ၵေႃႈမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶႆႈပဵၼ်ဝတ်း မိူၼ်ၼႆယူႇ။    

ၼွၵ်ႈလိူဝ် ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼေႇဝုၼ်းယီႇယဝ်ႉ ပၢင်သဝ်း ၸဵင်ႇတေႃးမၢတ်ႉ(စိန်သောမတ်) လႄႈ ၵျေႃႇ (ဂျော်) ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶႆႈ/ ၼၢဝ် ၊  ဢမ်ႇလႆႈသႅဝ် ဢၢႆသင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီး  ။

 ပၢင်သဝ်းတၢင်ႇဢၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈလႆႈ။  သင်ဝႃႈတၢင်းပဵၼ်လၢမ်းၶဝ်ႈၼႂ်းပၢင်သဝ်းတႄႉ  တေပႃးၵၼ်တုၵ်ႉၶ မူတ်းၶႃႈဢေႃႈ”-  ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ပရႁိတ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဢွင်ႈတီႈ   ႁူဝ်ၵူၼ်း မီးမွၵ်ႈ 100 ပၢႆ လွင်ႈယူႇသဝ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵိၼ်းၸႂ်ၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ယႃႈယႃ ၊ ၽႃႈတူမ်းသူပ်း၊ ၼမ်ႉယႃႈ လၢင်ႉမိုဝ်းလႄႈ ယႃႈၼမ်ႉၵိူဝ် (ဓါတ်ဆား) ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း သုတ်းၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ  ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း