Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉမီးဢေႇ

Must read

 ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈတိတ်းၸပ်းၼမ် ထိုင်တီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်တေလႆႈယူႇႁိူၼ်း  Stay at Home ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပႆႇႁတ်းၵႂႃႇသမ်းၶဵဝ်ႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼမ်။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉၶမ်း ဢၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

တင်ႈဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉမႃး    တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တႄႇသမ်းပၼ်ၶဵမ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပၼ်ၵၼ် တီႈႁူင်းႁေႃး တႅၼ်ႈမၢဝ်းၶမ်း ပွၵ်ႉတႅၼ်ႈမ လႄႈ တီႈႁူင်းႁေႃး သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ပွၵ်ႉၵွင်းၼွင်မူဝ် ။  

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်း  ၼမ်ႉၶမ်း ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇၽၢင်း/ ၶၢဝ်ႇပွမ် ၼမ်သေ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈၵႂႃႇသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈၶႃႈ။  ၵူဝ်ပဵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ၼၼ်ဝႃႇ လွၵ်ႇၵၼ်၊ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈယိုၼ်ႈယၼ်၊ ဢမ်ႇႁူႉတီႈၵႂႃႇတီႈမႃးသေ လႃႈလီတႅမ်ႈ လႃႈလီလၢတ်ႈ ၵၼ်၊ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်း ၵႂႃႇသမ်းၶဵမ်သေယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈၼႆႉ။  ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးသမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းမီးမွၵ်ႈ 500 ၵူၺ်း။ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၊   ဢၼ်ပဵၼ်တႆးလႄႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇသမ်းၶဵမ်ဢေႇၼႃႇ  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇ ဝူင်းၵူၼ်း ၼမ်ႉၶမ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ၼိုင်ႈဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းမႃးသမ်း မွၵ်ႈ 500 ၼႆႉၵူၺ်း။ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၶႄႇ ၶဝ်ဢေႃႈ။  ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ပႆႇႁတ်းၵႂႃႇသမ်း ၶႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶႆႈတိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ – ယႃႇႁူမဝ်၊ ယႃႇယုမ်ႇငၢႆႈ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီ  ၊ ႁႂ်ႈထွမ်ႇ  ၾၢႆႇမေႃယႃၶဝ်လၢတ်ႈၼေမႃးသေ   ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸင်ႇတႅပ်းတတ်း    – လွင်ႈၼႆႉ လီတီႈသုတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းမီး    ဢႃယု 65 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်၊ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းပရႁိတ၊ ၵူၼ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼႂ်းၵၢတ်ႇၶဝ် သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢွၼ်တၢင်း။

  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီး  844 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 53 ၵေႃႉ ( ပေႃးၼပ်ႉပႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေလူႉတၢႆတႄႉ တင်းမူတ်း တေမီးမွၵ်ႈ 90 ၵေႃႉၼႆႉ) ၊ ၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈသေ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 623 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ  169 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်။  

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ်သမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းမၢၼ်ႈ  ယၢမ်းလဵဝ်  ပဵၼ်ယႃႈယႃမိၵ်ႈ Sinopharm ဢၼ်မိူင်းၶႄႇသူင်ႇမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း