Tuesday, June 18, 2024

ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 7 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉ႞  ။

Photo Credit to Kunhing Youth-ၶၢဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈမႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈလူင်းသိတ်းယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်

  ဝၼ်းတီႈ 20/7/2021  တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်  ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  မီး 7 ၵေႃႉ ပႃးတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈ ယိင်း ဢႃယု 50 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်။    

- Subscription -

ၼၢင်းၶိၼ်ႇၸေႃး(ႁွင်ႉ) ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း  ဢၼ်ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ  2020 လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 20/7/2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵုၼ်ႁဵင် ၽူႈယိင်း ဢႃယု 50 ပီ ဢမ်ႇပေႃးယူႇလီ ၼႆသေ ၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈႁူင်းယႃ ယူႇ တီႈ ၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇယူတ်းယႃလႄႈ ၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊမၼ်းတူၵ်းလႄႈ မၼ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇ ၼႆဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၼႆႉ တင်းမူတ်းၵူၼ်းပဵၼ် မီး 7 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈ ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 2 ၵုၼ်ႁဵင် ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ။ ပဵၼ် ၽူႈယိင်း ဢႃယု 40 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ဢွၼ်ႇယိင်း ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။  

“ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ႁင်းၽႂ်မၼ်းၶႃႈဢေႃႈ  ၵၢတ်ႇတႄႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယူႇႁၢင်ႇၵႆၵၼ်သေ သိုဝ်ႉၶၢႆၸၢႆႇၵၼ်ယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈပိုတ်ႇယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢင်တီႈမၢင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ပိုတ်ႇၶၢႆၶူဝ်းၼႆၵေႃႈ ၶၢႆၼႂ်းႁူဝ်ႉ ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉမၼ်းသမ်ႉ ယူႇၼွၵ်ႈႁူဝ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ်သေ သိုဝ်ႉၶၢႆ ၵၼ်”-  ၼၢင်းၶိၼ်ႇၸေႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

 ယူႇတီႈၾၢႆႇၶွမ်ႊမတီႊၾၢႆႇယူတ်းယႃလႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင် ၵေႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 31/7/2021 ၼႆႉမႃး တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ပၼ် ၵူၼ်းၵုၼ်ႁဵင်လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း သမ်းယႃႈယႃ ယူႇဝႃႈၼႆ။

“ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႇႁဵင် တႄႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ပၼ် ယႃႈယႃဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉ 673 တဝ်ႈ ၊ တေသမ်းပၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 65 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဢွၼ်တၢင်း ဝႃႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃယု 65 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၼႆႉသမ်ႉ မီးဢေႇလႄႈ ၸိူဝ်းဢႃယုပႆႇတဵမ်  ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ် မႃးသမ်းယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ပိူင်လူင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၸႂ်ပႂ်ႉထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်း၊ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၾၢင်ႉမႃး  – တၵ်းတေလွတ်ႈၵၢင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 – ၼၢင်းၶိၼ်ႇၸေႃးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ  ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈၸႄႊဝဵင်း။ ဢၼ်လူႉတၢႆၵေႃႈမီးၼမ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁူဝ်ၼပ်ႉမီးၵႃႈႁိုဝ်ၼႆတႄႉ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးလၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇယွမ်း 15000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း