Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် 6 ၵေႃႉ ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမူတ်း တီႈမိူင်းၵိုင်

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈၶဝ်ႈမိူင်းၵိုင် မီးၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 30 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မူတ်း တင်း 6 ၵေႃႉ။

Photo Credit to We Love Mong Kung- ရူတ်ႉၵႃးႁူင်းယႃမိူင်းၵိုင် ၵႂႃႇတေႃႉၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမႃးသူင်ႇႁူင်းယႃ

ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 4 ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၊ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈႁိူၼ်းၶဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/8/2021 ၊ ယၢမ်းလဵဝ်  လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃ တင်း 6 ၵေႃႉ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၸမ်ၸွမ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ၼင်ႇၵႃႈတိတ်းတေႃႇႁႃလႆႈၼၼ်ႉ ပၼ်ၾၢင်ႉႁႂ်ႈၵၵ်းတူဝ်ပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးဝႆႉႁင်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းယူႇၸမ်ၵၼ်တင်းၵူၼ်းႁိူၼ်း 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈႁႂ်ႈၶဝ် ၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်းႁင်းၽႂ်မၼ်းသေ ႁွင်ႉၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ယူႇၶႃႈ။ ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ဝၼ်း ၵေႃႉသွင်ၵေႃႉ ၶႃႈဢေႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူဝ်းပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉႁိူၼ်း ၶဝ် 6 ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈၼၼ်ႉသေ မိူဝ်းသိတ်း ယႃႈယႃ ပၼ်ယူႇ။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈမီးၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ တၢင်ႇၵူၼ်း၊  လႅၼ်ႈ လႃႈသဵဝ်ႈ – မိူင်းၵိုင်။  မၼ်းၸၢႆး လႅပ်ႈတေၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃးၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ  ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ၵူႈဝၼ်းသေ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႆႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၊ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈ ရူတ်ႉၵႃး တၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ၸႄႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 10/8/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈၵႆႈၼႆႉၵူၺ်း ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈ လုၵ်ႉတၢင်းလၢႆးၶႃႈသေ တေမႃးမိူင်ၵိုင်ၼႆႉ ထုၵ်ႇႁၢမ်ႈၶဝ်ႈသေ လႆႈဝိၼ်ႇႁူဝ်ၵႃး ပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းလၢႆးၶႃႈဢေႃႈ။ တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈ ရူတ်ႉၵႃးၶဝ်ႈယဝ်ႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်း သီႇ ပေႃႉ ပွတ်းႁွင်ႇ မႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ၊ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းလၢႆးၶႃႈ ပွတ်းၸၢၼ်းမႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈ။ ပေႃးၶဝ်ႈၵေႃႈ တေ လႆႈ ၵၵ်းတူဝ်တီႈမိူင်းၵိုင် 14 ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇ။ လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႆႉ တေႁိုင်တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 1 ဝူင်ႈၼႆၶႃႈ”-  ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းတေမီးမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ။ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 23 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း