Tuesday, June 18, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇ

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း  တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉ ယွၼ်းပႃး သင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ။

Photo ၸဝ်ႈၶူး ၵုလိသ/ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈၵဵင်းတုင်

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃ  ဝၼ်းတီႈ 23/7/2021 မႃး  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၸွမ်းဝတ်ႉ/ ၵျွင်း ၾၢႆႇသင် ၶတႆး ႁၢမ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ်ႈဝတ်ႉၼွၼ်းၵျွင်း   ၼႂ်းဝၼ်းသိလ်  လိူၼ်လပ်း လိူၼ်မူၼ်းလႄႈ   8 ၶမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။  တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်   ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၵုလိသ ၾၢႆႇယိပ်းငိုၼ်း လုမ်းသင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တႄႇဢဝ် ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ မႃးၼႆႉ ၵျွင်းၾၢႆႇသင်ၶတႆး ၵမ်ႈၼမ် ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမႃးၼွၼ်းၵျွင်း ။ ၼႂ်းဝၼ်းသိလ် ဝၼ်းထမ်း တၵ်ႉၵႃႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႃးၼွၼ်း။ တၵ်ႉၵႃႇၶဝ် မႃးလူႇတၢၼ်းၽႂ်မၼ်းသေ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတႄႉ မီးယူႇ။ မၢင်ဝတ်ႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းၽၵ်း တူဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈလႃးလႃး ၵေႃႈမီး ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မၢင်ဝတ်ႉမၢင်ၵျွင်း တၵ်ႉၵႃႇ ဝၢၼ်ႈလႂ် ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈသွမ်းၽၵ်းသွမ်း မၢင် ၵေႃႉၵေႃႈ သိုဝ်ႉမႃးဝႆႉပၼ် တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ႁႅင်ႈဢၼ်ႁွင် ၵေႃႈမီး။

တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ၵူၼ်းႁိူၼ်းသေ ဢမ်ႇၵႃး တုမ်ႉယွၼ်ႈပႃး သင်ၶၸဝ်ႈထႅင်ႈ သင်ဝႃႈ ႁူဝ်ဢမ်ႇမႃး ႁၢင်ၵေႃႈႁႅင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ သိုဝ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၽၵ်းႁႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇလူႇတၢၼ်းဝႆႉ။ ၵူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇသုင်းတႃႇၵိၼ်၊  မၢင်ဝတ်ႉၵေႃႈ  ဢိုတ်းၽၵ်းတူ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ  ၵေႃႈမီး ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၼမ် တီႈၵဵင်းတုင် ဝတ်ႉလႂ် ဝတ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ မီးတၵ်ႉၵႃႇၽႂ်မၼ်း ဝႆႉယူႇလႄႈ ယူႇတီႈတၵ်ႉၵႃႇ ဝတ်ႉၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ  ၶိုင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

 ဢၼ်လီႈမႆႈၸႂ် ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၊ ၵူဝ် မီးၵူၼ်းပဵၼ် လုၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ႈ ၊  ၵူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်း  တင်းပဵၼ်မူတ်း ၸဝ်ႈၶူး ၵုလိသ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၼွင်သႅၼ် ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈလွၼ်ႇၵႂႃႇ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တူၼ်ၼိုင်ႈသေ တင်ႈတႄႇၼၼ်ႈမႃး တီႈဝတ်ႉလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်သႅင် ဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် လႆႈထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးမွၵ်ႈ 400 ပၢႆ လူႉ တၢႆ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 34 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း