Wednesday, June 19, 2024

ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ တေပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ

Must read

သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ တူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ ယႂ်ႇလူင် ပွၵ်ႈၵမ်ႈႁႅၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်သင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတႃႇဝရ/ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပၢင်ၵုမ် တႃႇပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ၸိုင် ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတႃႇဝႃႇရ (တူႉပီႈၸၼ်) တေဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ သင်ၶ ၸဝ်ႈ လႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇသေ တေပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမိူင်း (လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်) တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶုမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတႃႇဝႃႇရ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တေၵေႃႇတင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ – “တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇ မိူင်းၼုင်း ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပႆႇမီးတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈမႃးသေတီႈ။ ၸဵမ်တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶ ၸဝ်ႈၾၢႆႇတႆး၊ ၾၢႆႇၶိုၼ်လႄႈ ၾၢႆႇမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ သွၼ်တီႈဝတ်ႉၽႂ်ဝတ်ႉမၼ်း ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်း။ ဢၼ်ယူႇတီႈ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ တေဢဝ်လၵ်းသုတ်ႇလိၵ်ႈမိူင်း (လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်) သေ ပူင်သွၼ် ၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၵႅမ်ပႃးထႅင်ႈလိၵ်ႈတႆး၊ ပၢႆးၼပ်ႉ၊ လိၵ်ႈထႆးလႄႈ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶုမ်ႉၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇမွၵ်ႈ 7 လၵ်း။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇ တႃႇတေၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ မႃးပၼ်သဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈဝႆႉ မီးမွၵ်ႈ 50 တူၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

“တီႈမိူင်းၶၢၵ်ႇႁဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈဢၼ်ယဝ်ႉလိၵ်ႈ ဢွင်ႇလိၵ်ႈ မႃးပႆႇယၢမ်ႈမီး ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇမိူင်း/ ၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈၶႂ်ႈမီးပိုၼ်ႉထၢၼ်ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းလီလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ် ၼၼ်ႉ ပႆႇယၢမ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမႃးသေပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တေသူင်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ တၢင်းၼႃႈၵေႃႈ ပဵၼ် ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ။ ယိူင်းဢၢၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ဢွၼ်ႇယိင်းဢွၼ်ႇၸၢႆး ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼင်ႇႁိုဝ် တေမီးပိုၼ်ႉထၢၼ် ႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉမႃး သေ ပေႃးယႂ်ႇမႃး ၶဝ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်းတေႃႇတၢင်းလႂ်ၵေႃႈ တေၸတ်းၵၢၼ်သိုပ်ႇသူင်ႇ ႁဵၼ်းတေႃႇထႅင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ”- ၸဝ်ႈၶူး ၸၼ်ႇ တႃႇဝႃႇရ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇၼႆႉ တေႁပ်ႉၸဝ်ႈသၢင်ႇ မႃးၵိၼ်ယူႇ တီႈဝတ်ႉတင်းမူတ်းသေ တေပူင်သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇ။ ၸဵမ်လွင်ႈၵိၼ်ယူႇသဝ်းတင်းမူတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈဝတ်ႉ တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသေ တူၺ်းထိုင်လူလွမ်ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ တေလူင်းလူႇၶၢမ်ႇ တီႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈပိူၵ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၽၵ်းၶဵဝ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ တႃႇလဵင်ႉလူ သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၵႂႃႇ။  

“ႁႂ်ႈၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ပိုတ်ႇႁူႉမိုၼ်းတႃ တူင်ႉတိုၼ်ႇၵၼ်မႃး ၼမ်ၼမ် ၵၢပ်ႈယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ၵၢပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ဢွင်ႇ လိၵ်ႈဢွင်ႇလၢႆးၵၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းၸိုင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပိူၼ်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈဝႆး ႁဝ်းသမ်ႉ ၵုမ်ႇယူႇမိူၼ်လၢႆး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇမႃးပိုတ်ႇတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ” – ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတႃႇဝႃႇရ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႃႇတေ ပိုတ်ႇမႃး တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/5/2023 ယူႇတီႈ သင်ၶ ၸဝ်ႈလႄႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶုမ်ႉမႃး ၼႆႉယဝ်ႉ။

ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇၼႆႉ မီး 4 ဢိူင်ႇ 20 ဝၢၼ်ႈပၢႆ။ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးလိုဝ်ႉ၊ ၶိုၼ် လႄႈဢႃးၶႃႇ ၊ မူးသိူဝ်း ၊ ဢႅၼ်ႇ ယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း