Wednesday, July 24, 2024

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ပိုတ်ႇမႃးၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း 50 ပၢႆ

Must read

တိူၵ်းသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ပိုတ်ႇမႃးလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းၸမ် 20 ဝၼ်းယဝ်ႉ မီးသင်ၶၸဝ်ႈ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈ 57 တူၼ် မွင်းႁပ်ႉၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶဝ်ႈၽၵ်းသွမ်း ။

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတႃႇဝႃႇရ/ တိူၵ်းသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 4/6/2023 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယူႇတီႈ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတႃႇဝႃႇရ (တူႉပီႈၸၼ်) ဢွၼ် ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ပိုတ်ႇဝႆႉ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၾၢႆႇမိူင်း (လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်) တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသဵဝ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၶုမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်း ၶၢၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈၶူး ၸၼ်ႇတႃႇဝႃႇရ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ ၵေႃႇတင်ႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၼႆႉ ၵႆဝဵင်းဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇသူႈမီးၵူၼ်းမႃးၵၢပ်ႈသွမ်း ။ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ လႆႈလူင်းလူႇ ၶၢမ်ႇ တုင်းသွမ်းၸွမ်းၼႂ်း ဝၢၼ်ႈသေ ဢဝ်မႃးတူမ်ႈႁုင်လဵင်ႉၵၼ် ၵူၺ်း။ ၵႃႈၽၵ်းသွမ်း ၼိုင်ႈတႃႇ တေတူၵ်းမွၵ်ႈ 4 မိုၼ်ႇပျႃး။ ၶဝ်ႈသၢၼ်တႄႉဢမ်ႇလႆႈသိုဝ်ႉ။ တေႃႇဝၼ်းၼႆႉ သွမ်းၼႂ်၊ သွမ်းဝၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တေတူၵ်းယူႇ မွၵ်ႈ 80,000 ပျႃး။ မုင်ႈမွင်း သတ်ႉထႃး တီႈၸမ်ၵႆ မႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸွမ်းၼင်ႇပွင် ပဵၼ် လႆႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်ႇတႃႇဝႃႇရ/ တိူၵ်းသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ မိူင်းၶၢၵ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇဝႆႉ တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၼႆႉသမ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 57 တူၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းမီး 52 တူၼ်၊ ၶူးသွၼ် 5 တူၼ် ။ ၼႂ်းလၵ်းသုတ်ႇ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ၽႃသႃ လိၵ်ႈမိူင်း (လိၵ်ႈတႆးၶိုၼ်) ပဵၼ်လၵ်းသေ ပူင်သွၼ်ၵႂႃႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေပူင်သွၼ်ပႃးထႅင်ႈ လိၵ်ႈတႆး၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ပၢႆးၼပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉထႅင်ႈ။

တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈသင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈသဵဝ်ႈၼႆႉ တေယၢၼ်ၵႆဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇမွၵ်ႈ 7 လၵ်း။ ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်းမိူင်းၶၢၵ်ႇ ၼႆႉ မီး 4 ဢိူင်ႇ 20 ဝၢၼ်ႈပၢႆ။ မီးပီႈၼွင်ႉတႆးလိုဝ်ႉ၊ ၶိုၼ်လႄႈဢႃးၶႃႇ ၊ မူးသိူဝ်း ၊ ဢႅၼ်ႇ ယူႇသဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း