Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းၸပ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၵဵင်းတုင်မီး 400 ပၢႆ တၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တႄႇႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇပွၵ်ႉယွမ်ႇၽႂ်မၼ်း

Must read

တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပုင်ႈၶိုၼ်ႈဝၼ်း 20-30 ၵေႃႉ ၊ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉမီးၵူၼ်းၸပ်း 400 ပၢႆ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

Photo KT Youth- ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈလႄႈၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယဵၼ်ငဝ်

ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 မိူဝ်ႈၼႆႉၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းထၢင်ႇထိူမ်မိူၼ်ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 90 ပၢႆ ၊ၼႂ်းၼၼ်ႉၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 34 ၵေႃႉ မိူဝ်ႈဝႃးသမ်ႉ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 42 ပီ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ လႄႈယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်တင်းမူတ်းမီး 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “  မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းဢႃယု 42    ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵၢင်ၼႃးပူႇလွႆ ပွၵ်ႉ 4  ၵဵင်းတုင်  တၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ။  မိူဝ်ႈဝႃးၵူၺ်း ၵူၼ်းၸပ်း 28 ၵေႃႉမိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉၵူၼ်းၸပ်း 34 ။ 2  ဝၼ်းၼႆႉမီးၵူၼ်းၸပ်း 60 ပၢႆယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ ။ ၸပ်းဝႆးတၢႆဝႆးၶႃႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ” – ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းဝူင်ႈ သွင်ဝူင်ႈမႃးၼႆႉ တီႈၵဵင်းတုင် ထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်း ၼႂ်း ၼိုင်ႈၶိုင်ႈပၢႆ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈ မၢင်ပွၵ်ႉထိုင်တီ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလွၵ်ႉတၢဝ်းဝႆႉ ႁင်းၽႂ်မၼ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၵဵင်းတုင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ –   “ တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပေႃး  တူၺ်းၼႆပေႃးထတ်း 10 ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်  5 ၵေႃႉ ။  ၵွပ်ႈၼႆ တၢင်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢင်ဝၢၼ်ႈ ပေႃးလႆႈ Lockdown ဝႆႉ   ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ မိူင်းယွင်း၊ မိူင်းၽျၢၵ်ႈ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ၊ မိူင်းတူၼ်၊ မိူင်းပဵင်း၊ ၵဵင်း တုင်၊ မိူင်းၶၢၵ်ႇလႄႈ မိူင်းယၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/8/2021 ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 2,200 ပၢႆ လူႉတၢႆ 10 ပၢႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း