Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းၵႃလိ ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် ၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

Must read

 တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၵူၼ်းဝဵင်းၵႃလိ ၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်ၵေႃႈ တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် လွင်ႈၵႂႃႇမႃး လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုင်ပွင်သေ ၵႂႃႇၵမ်ႉၸွႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ   လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ။

Photo Karli Youth-ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႃလိ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်လပ်း ဝၼ်းတီႈ 7/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းၵႃလိ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၶႅပ်ႇဝဵင်းလႄႈ ၼႂ်းဝဵင်း  ၵႃလိ  ၽွင်ႈ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႃလိ  ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈပႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ  ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢၼ်ယူႇၵေႃႉလဵဝ်   ။ လွင်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၼႆႉတႄႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တီႈၸမ် ၵႆ ၸိူဝ်းယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း/ ၼႂ်းမိူင်း   ၸွႆႈမႃး၊ သမ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႃလိ ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸွႆႈၸဵမ်ႁႅင်းငိုၼ်းႁႅင်းၵူၼ်းသေၶိုင်ပွင်ၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းမိူင်း ၵႃလိ  ႁူမ်ႈၵၼ်သေ  ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မီးမႃးသွင်ပွၵ်ႈပႃးၼႆႉ။ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈပဵၼ်မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ လႆႈၸွႆႈထႅမ်တႃႇ မွၵ်ႈ 200 လင်ၶႃးႁိူၼ်းပၢႆ။ ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်လပ်း ဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉသမ်ႉ လႆႈၸွႆႈၵမ်းထႅမ်ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 300 လင် ၶႃးႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵႃလိ  ဢႃယုမွၵ်ႈ 30  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈၵႃလိၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၵူဝ်ၵၼ်တႄႉတႄႉၶႃႈဢေႃႈ တၢင်း ပဵၼ်ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း 1 ၵမ်း 2 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၽႅဝ်မႃး ၵႃလိ။ ပွၵ်ႈၵမ်း 3 ၼႆႉသမ်ႉ ထိုင်မႃးလႄႈ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လီ ၵူဝ်တႄႉတႄႉၶႃႈ။ ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵေႃႈယၢပ်ႇ ၵမ်ႈၼမ်  ပိၵ်ႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေး သေ ယူႇၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

Photo Karli Youth-ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႃလိ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

တၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇတႄႉပဵၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၊ ၵိူဝ် ၊ ၽွင်ဝၢၼ် ၊ ပႃဢႅပ်ႇ ၊ ၶႆႇ ၊ ၽၵ်းမီႇ ၊ မၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းလိူၼ်မူၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉၵႃလိ တေႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၶၢဝ်းတၢင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ၽႂ်မၼ်းၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေႁႄႉၵင်ႈလႆႈ တၢင်းပဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။ သင်လူဝ်ႇၵႂႃႇၼႆ ႁႂ်ႈသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ် ၵႆႉလၢင်ႉမိုဝ်းပၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း လွင်ႈပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢွၵ်ႇ ဝႆႉ ပၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉသေၵမ်း”-  ၵူၼ်း ၵႃလိ ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၸွႆႈထႅမ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းဝဵင်းၵႃလိၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 4 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈယိင်း 1 ၵေႃႉ။

  တီႈၸႄႈဝဵင်းၵုၼ်ႁဵင်သမ်ႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 5 ၶူပ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၼႂ်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 50 ပီ  ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း