Tuesday, June 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19

ၽူႈၶဝ်ႈတိုဝ်းၵမ်တြႃးတီႈမူႇၸေႊ တိတ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၶိုင်ႈ 100 ပၢႆ လူႉတၢႆ 1

 တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမူဝ်းၵူတ်ႉဝိပသၼႃႇ  တီႈတိုဝ်းၵမ်တြႃး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်း သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈမႄႈၶၢဝ် လႄႈယေႃးၵီႇ  တင်းမူတ်း 59 တူၼ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 8/8/2021 တီႈဝတ်ႉ/ ၵျွင်းမူဝ်းၵူတ်ႉဝိပသၼႃႇ...

ဝၼ်းသဝ်ဝၼ်းတိတ်ႉၼႆႉၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီႊ 70 ပၢႆ

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီးၵႂႃႇ 370 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/8/2021 တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်း တုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်...

တႃႇႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇ ၸဝ်ႈၵႃးတၢင်ႇတီႈဢမ်ႇပၼ်ၶဝ်ႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ယႃႇႁႂ်ႈလၢမ်းၽႄႈႁႅင်းၼႆသေ ၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းတၢင်ႇဝဵင်းၶဝ်ႈမႃးသူင်ႇၶၢႆထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း။ ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  ဝႃႈတႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ၼႆႉၵႂႃႇ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃလႄႈ ၶူဝ်းၵိၼ်ယမ်ႉ ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆလႄႈ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းတေလႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ ထႅင်ႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ဝႃႈၼႆ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ်မႃးၵေႃႈ လႆႈမႃးၵိုတ်းဝၢင်းၶၢႆတီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ။ ၵူၼ်းၵႃႉၽၵ်းၶဵဝ်ၼႂ်းဝဵင်းသမ်ႉ လႆႈႁၢႆးငၢၼ်တီႈလုမ်းၵွၼ်းၸႄႈဝဵင်း...

ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ပိၵ်ႉဢိုတ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ် ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉသေ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ်ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။  တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉမႃး ၾၢႆႇၵႅတ်ႇၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၸၢင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်း တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇပၼ် ရူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းဝဵင်း ယွၼ်ႉ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ 5 ႁဵင်ပၢႆ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်တိုၵ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်း

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်းၶဵမ်ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ၵမ်းၼႆႉ သမ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ 5 ႁဵင်ပၢႆ ဢၼ်တေသမ်းထႅင်ႈၼႂ်းဝၼ်း 2 ဝၼ်းၼႆႉသမ်ႉမီး ႁဵင်ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ...

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်းမူတ်း 3 ၵေႃႉ

ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 3 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆလူၺ်ႈယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ...

ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈ ၵူဝ်လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ႁႅၼ်းၶူဝ်းပၢႆႈ ၵူဝ်လႆႈသမ်း ယႃႈယႃ ႁႄႈၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊလၢႆႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉမိူင်းယေႃ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵွပ်ႈလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇပွမ်/ ၶၢဝ်ႇၽၢင်း လိုဝ်းၵၼ် ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ...

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸပ်းငၢႆႈၽႄႈဝႆးလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်ၾၢင်ႉၵၼ်ယႃႇယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်

ၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်  သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးသႂ်ႇၸႂ်လွင်ႈၵၵ်းတူဝ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပႆႇလႆႈသမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႄႉတၢင်းပဵၼ်လႆႈ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 260 ယဝ်ႉ ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 4/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 260...

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ယိပ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေ ဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵႂႃႇဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၽႄႈ

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 1500 ပၢႆတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီးႁိမ်း 70 ၊ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉယိပ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉၽၵ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇမႆႈၸႂ်  ၵူဝ်ဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၽႄႈ၊ ထိုင်တီႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ ႁၢမ်ႈယိပ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။   ၵူၼ်း  တူၼ်ႈတီး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ...

ဝဵင်းမူႇၸေႊ တိတ်းၸပ်းလူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉဝႆး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလိူၼ်ပၢႆ လူႉတၢႆ 70 ၵေႃႉ

ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ဝဵင်းလႅၼ်လိၼ်တႆး - ၶႄႇ ဝဵင်းၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမွၵ်ႈ 700 ပၢႆ လူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 70 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ မႃးတေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉ...

တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 – 200 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵပ်းသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ ၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်း

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  - 250 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉ၊  လႅပ်ႈတေမီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၼမ်ထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် ၵဵပ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။   မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

ၵူၼ်းမိူင်း ဢေးတႃႇယႃႇ ပႂ်ႉသမ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ

တႃႇတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဢေးတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉ ပေႃးသတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ  ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်းသေ ၵူၼ်းမႃး...

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလူႉတၢႆ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝၼ်းလဵဝ် 11 ၵေႃႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၶပ်ႉထႅမ်သေၽဝ်

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်း တီႈၼမ်ႉၶမ်း လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ်လူႉတၢႆၼမ်သုတ်း ပေႃးလႆႈၶပ်ႉထႅဝ်ၵၼ်သေၽဝ် ထိုင်ယၢမ်းၶိုၼ်း ၸင်ႇတေယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉ တၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ် ၵၼ်ၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်း ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၵူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်း...

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် ႁိမ်ၵၼ် သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃႁႅင်း

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင် လႆၵၼ်ၵႂႃႇသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢွၼ်ၵၼ် လင်ႇလႆ ၵႂႃႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉ မႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းႁေႃး ၵၢင်ဝဵင်း (မြို့တော်ခန်းမ) ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း...

Latest news

- Advertisement -spot_img