Monday, May 20, 2024

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁၢမ်ႈလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်

Must read

ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ် ၵၼ်ၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်း ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်း ၵူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ဝႃႈၼႆ။

Photo Hso Harn-ၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်း မိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၼမ် မိူဝ်ႈၽွင်းၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈ လၢမ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပူၼ်ႉမႃးလၢႆဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈမေႃယႃ လၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ႁေႃႈၵႃး ၵႂႃႇတၢင်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်းသေ လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်လူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉတဵင်းတီႈတႃႈၼမ်ႉယူႇ ႁဵတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ။  ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈယၢမ်းလဵဝ် တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉၶႃႈၼႃ။ တီႈတႃႈၼမ်ႉၵေႃႈ  ၵူၼ်းၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉ  သမ်ႉၵႂႃႇၼင်ႈဢုပ်ႇၵၼ် ယူႇၸမ်ၵၼ် ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ။   ဢၢပ်ႇၼမ်ႉၵေႃႈဢၢပ်ႇ ၸမ်ၵၼ် ႁဵတ်းၼႆလႄႈ မေႃယႃၶဝ်ႁၼ်သေ ၸင်ႇပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမႃးမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 2 ၼႆႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ႞ပၢၵ်ႇပၢႆ။ ၵၢတ်ႇလႄႈ လၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉ တႄႉပိၵ်ႉဝႆႉ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ ဢိုတ်း ၽၵ်းတူႁိူၼ်းယေး   ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ် ။ ဢၼ်ႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းမႅင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်သၢႆသိုပ်ႇ ၵူၼ်းဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်သေ ယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉယူႇၼၼ်ႉလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းလၢတ်ႈၼေၼင်ႇၼႆ။

Photo Hso Harn-ႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၵူႈပွၵ်ႈမီးၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈ မႃးၼင်ႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်

“ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇမေႃယႃၶဝ် ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ယႃႇပေလူင်းဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ၶၢဝ်းလဵဝ်ၵၼ်၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းဢမ်ႇၵူဝ် ၵိၼ်လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈပီႇယႃႇ ၵေႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇ   ။ ႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်း လွင်ႈမေႃယႃၶဝ်ပၼ်ၾၢင်ႉၸိူင်ႉၼႆႉယူႇၶႃႈ”- ၸၢႆးသိူဝ်ႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3 ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉတဵင်း ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမႃးၼင်ႈၵိၼ် ဢုပ်ႇၵၼ် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈယဝ်ႉ လႆႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 136 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ပႆႇမီး လႆႈၶႂၢင်ႉလူင်း ႁူင်းယႃယဝ်ႉ 43 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 93 ၵေႃႉ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 2/8/2021 ၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉႁူႉမႃးတီႈႁွင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆး ယူႇလီ ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း