Sunday, September 24, 2023

ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁဵတ်းႁၢႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ   ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်မႃးပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႉမတ်ႉသေ  ႁွင်ႉၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉထတ်းထၢမ် ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ လုင်းသၢင်ႇသူၺ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 55 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁိူၼ်းဝူဝ်း ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းဝူဝ်းၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆး တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်း ၸင်ႇပွႆႇပၼ်တူဝ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 31/7/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်။

- Subscription -
ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ ဢၼ်ၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ

ၵူၼ်း  မိူင်းငေႃႉၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပိူင်ပဵၼ်မၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ဢမ်ႇပၢႆႈမႃးၸွမ်း ယူႇဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ၼဵင်ႈသေ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းမိူဝ်းဢဝ်ၶဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈ ။ ၽိူဝ်ႇၶိုၼ်ႈမိူဝ်း တီႈဝၢၼ်ႈ ၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းလွႆ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ  တီႉၺွပ်းမၼ်းဝႆႉ။ ၺွပ်းဝႆႉ 4 ဝၼ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 28 ထိုင် 31 ၸင်ႇတေပွႆႇၶိုၼ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶဝ်မတ်ႉသေ ၸႅတ်ႈထၢမ်မၼ်းၸၢႆး ဢဝ်လုၼ်ႈၽိုၼ်း တဵင်သႂ်ႇတီႈၶႃ တီႈတိၼ် ပေႃးယဝ်ႉ ပေႃႉထုပ်ႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၸိူဝ်းၶႃမၼ်းၸၢႆး ၼႃႈၶႅင်ႈမၼ်းၵေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ လွၵ်ႈၼမ် လႆႈပူၵ်ႉ ပတ်ႉတီးဝႆႉ ၸိူဝ်းၶႃႈလူင် ၵုမ်ႇၵူၼ်ႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမၢၼ်ႉမူတ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၵႂႃႇတီႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ် မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA ဝႃႈ -“ယူႇတီႈ ၸုမ်း TNLA သေ တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီး၊ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉၺႃးတီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ TNLA ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင်”-  ဝႃႈၼႆ။

လုင်းသၢင်ႇသူၺ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း TNLA တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၼႆႉ မၼ်းၸၢႆး ပဵၼ်ၸၢဝ်းတဢၢင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၼမ်ႉ သၼ်ႇ မႃးယူႇတၢင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵူၼ်းႁူၼၵ်း/ ၼူၵ်ႇဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢႆႈမႃး ယူႇဝႆႉတီႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးမိူင်းငေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ TNLA လႄႈ တင်း RCSS သေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးမီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီး 1,000 ပၢႆ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယဝ်ႉ သေတႃႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးတိုၵ်ႉမီး မွၵ်ႈ 600 ပၢႆၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း