Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး ယိပ်းဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေ ဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၵႂႃႇဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၽႄႈ

Must read

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 1500 ပၢႆတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် မီးႁိမ်း 70 ၊ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉယိပ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇႁိူၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉၽၵ်းၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတႂ်ႈတႂ်ႈၼိူဝ်ၼိူဝ်လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇမႆႈၸႂ်  ၵူဝ်ဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးၽႄႈ၊ ထိုင်တီႈလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈဝႃႈ ႁၢမ်ႈယိပ်းဝႂ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေၵႂႃႇတႂ်ႈမိူဝ်းၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

  ၵူၼ်း  တူၼ်ႈတီး ဢႃယု 50 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉၼႃႇ ဢၼ်ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ် ဢၼ်လႆႈႁၼ်တႄႉ ႁူႉၼၼ်ႉၼႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်တႄႉ။ ယိပ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉ ဢွၵ်ႇႁိူၼ်းသေ ၵႂႃႇမႃးၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပဵၼ်ႁႅင်း ပေႃးတၢၼ်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈ ၸွႆႈၵၼ်ယူႇ သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉသေ ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇ ႁဵတ်းၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉ  ၸိုင် တေဢဝ်လိူင်ႈၸွႆးတြႃး လူၺ်ႈမၢႆမီႈၽေးသႃႇဝ ဢၼ်တၢမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵူၺ်း ပေႃးထိုင် 12 မူင်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၸိုင် တေဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉပိုတ်ႇၶၢႆၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းပေႃး တေဢမ်ႇယိပ်းဝႂ်ၶႂၢင်ႉဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈ ႁိူၼ်းယေးၵၼ် ၵႂႃႇမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ”-  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉသေ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ လွၵ်ႉၸွၵ်ႇ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ၊ ၵၢတ်ႇလေႃႉလႄႈ ဢွင်ႇပၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈၸီႉသင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈၵၵ်းတူဝ် stay at home ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း