Monday, May 20, 2024

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၵ်းမၼ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးလႄႈၽွင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး

Must read

ဝၼ်းတီႈ 1/8/2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢၵ်းမၼ်ႈၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶဝ်လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈတႄႇယိုတ်းမိူင်းယဝ်ႉၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ်ၾႅပ်ႉပိဝ်ႊရီႊ။

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိူၵ်ႈတၢင်ႇ

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် Professor  တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၊ ၶူးပူင်သွၼ်လူင် (ၵဝ်ႇ) ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ။

- Subscription -

ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင်ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသမ်ႉ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလႅၼ်လိၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် လႃႉဢူး၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးပဵၼ် ၶုၼ်ႇတဵင်းမွင်ႇ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၶူဝ်းႁႄႈတိုၼ်း ပဵၼ် ဢူးၸၢႆးလဵၵ်ႉ ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇပၢႆးပိူင်ၵူၼ်းပဵၼ်ဢူးဢွင်ႇမျိၼ်ႉ၊ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်ပလိၵ်ႈ  တိၼ်ႇၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၊ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဵၼ် ဢူးဢွၵ်ႇၵျီႇဝိၼ်း ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸုမ်းသိုၵ်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇ ဢၼ်ဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းပွင်ၵၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈလႅၵ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပႂ်ႉႁိူၼ်း၊ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း/ တိူင်းၼႆသေ ၽူႈၵွၼ်းၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈလႆႈႁပ်ႉႁၢပ်ႇႁၢမ်ပႃးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်း-  ၸွမ်းလူၺ်ႈမတ်ႉတႃမၢႆမီႈ 419 ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼဢၽ ၽွင်းငမ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၶုၼ်ၽွင်းမိူင်းတႆးသေ ထိုင်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းးတႆးလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းသဵင်ႇ ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးပဵၼ်ဢူးၸဝ်ႈဢွင်ႇမျၢတ်ႈ၊ ထိုင်ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇသၢၼ်းၸုၵျီႇမႃး ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးပဵၼ် တွၵ်ႊတိူဝ်ႊလိၼ်းထုတ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇသိုၵ်းယိုတ်းမိူင်းမႃး ယၢမ်းလဵဝ် လိူၵ်ႈဢဝ်ၶူးပူင်သွၼ်လူင်ၵဝ်ႇ ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း