Wednesday, March 22, 2023

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇပိုတ်ႇပၢင်ႁူင်းၾႆးၾႃႉဝၢၼ်ႈႁႆး

Must read

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇပိုတ်ႇႁူင်းၾႆးၾႃႉတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်ႈငုၼ်း SSPP။

ႁူင်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ ဢၼ်မီးႁႅင်း 66/11 ၵေႊဝီ 5 ဢႅမ်ႊဝီဢေႊ တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ငဝ်းငုၼ်း SSPP ၼၼ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၵႂႃႇပိုတ်ႈပၢင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/3/2023 ။

Photo : ႁၢင်ႈပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းၾႆးၾႃႉ ဝၢၼ်ႈႁႆး

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ႁဵတ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈပႃၶီး ထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ ဢေႃႈ။ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆးမႃးပိုတ်ႇပၢင်ပၼ်ဢေႃႈ။ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း ရလခ ၵေႃႈပႃးဢေႃႈ။ၶဝ်မႃးလၢတ်ႈတေႃႇ ဢိတ်းဢွတ်းႁေ တွၼ်ႈၶူဝ်းၶွင် တီႈမၢႆတွင်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းၾႆးၾႃႉ ဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢႆၵေႃႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ  မိူၼ်ၼင်ႇ ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ၊ ၸွမ်ႁၢၼ် မဵဝ်းမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် ရလၶ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယု 20 ပီ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ ၾႆးၾႃႉဢၼ်ၼႆႉ ၸၼ်သၢႆၽႄမႃး တၢင်းၾႆးၾႃႉ ၵဵင်းတွင်း ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢဝ်မႃးတႃႇဝၢၼ်ႈႁႆးလႄႈ ဝၢၼ်ႈဢၼ်ယူႇၸမ်ဝၢၼ်ႈႁႆးၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၺ်းဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ဢဝ် ၾႆးၾႃႉ တီႈ ၼမ်ႉႁူးမူၼ်ႇၼၼ်ႉမႃးဢေႃႈ။ ၽိူဝ်ႇဝၢႆးမႃး လင်ႁိူၼ်းၵေႃႈ ၼမ်မႃးလႄႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပေႉလႆႈသဵင်ႈ။ ဢၼ် ဢဝ်ၾႆးတီႈၵဵင်းတွင်းမႃးၸႂ်ႉဝႆႉၼႆႉၵေႃႈ ႁိုင်ယဝ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တိုၵ်ႉမႃးပိုတ်ႇပၢင်မၼ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12 ၼႆႉၵွႆး၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ပၵ်းလၵ်းၾႆးထႅင်ႈၵေႃႈမီး ” – ဝႃႈၼႆ။

Photo : ႁၢင်ႈပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းၾႆးၾႃႉ ဝၢၼ်ႈႁႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13/3/2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၵိုင်သေ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်း  100 သႅၼ်ပျႃး တႃႇမႄးၵုမ်းလုမ်းလႃး ဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇလႄႈ ထၢတ်ႈၵွင်းမူးၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင်ဝၢၼ်ႈႁႆးၼႆႉသေ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၸူး SSPP/SSA သေတႃႉ ပႆႇႁပ်ႉတွပ်ႇသင်ပၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶိုင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလေႃႈတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလၢႆၸုမ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ၼၼ်ႈၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးယၢင်းလႄႈၼႃးသၢင်း ၾၢႆႇတူၵ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းယႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း