Thursday, April 18, 2024

ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆးတေမႃးလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်ႈလႆႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းသင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ့် သွင်ၾင်ႇတၢင်း

Must read

ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈတီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆလႄႈ ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇသင်ႇဢိုတ်း ႁၢၼ့်ၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်ၾင်ႇတၢင်းလူင်။

တႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18 ထိုင် 20/2/2023 ၼႆ့ ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်တႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆသေ သင်ႇဢိုတ်းႁၢၼ့်ၶၢႆ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့် သွင်ၶႅပ်ႇတၢင်းလူင် ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်း ၾၢႆႇၼႃႈပၢင်မၢၵ်ႇၼင်သျၢၼ်းယူဝ်းမ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ့်တီႈ မႄႈပႃႈ ဢႃယု 50 ၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸႂ်ႈဢေႃႈ ၶဝ်သင်ႇဢိုတ်း ယွၼ့် ဝုၼ်ႇၵျီးၶျူၵ့်မႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆဢေႃႈၼၼ့် ၵူၼ်းၶၢႆသႅင်ႇၶဝ်တႄ့ ပွင့်ပႄႇၸႂ်ယဝ့်ဝႃႈ။ပိူၼ်ႈၶၢႆယူႇၵူႈဝၼ်းလူး ၵမ်းၼႆ့သမ့်ဝႃႈ မႃးသင်ႇဢိုတ်းဝႆ့ ပဵၼ်လၢႆဝၼ်းၼႃႇၼေႃ။ ယိၼ်းဝႃႈတႄ့ မႃးဢုပ်ႇၵၼ် လွင်ႈၶူဝ် တေပိုတ်ႇဢမ်ႇပိုတ်ႇၼႆၼၼ့် ဝႃႈတႄ့ ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆ့တိုၼ်းပိုတ်ႇယဝ့် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇလိူမ်လႆႇႁၢမ်ႈဝႆ့ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁၢၼ့်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်တၢင်ႇလေႃႉၶၢႆလႄႈသင်ႇ ဢၼ်တင်ႈသုမ့်တင်ႈသွင်းသေ ၶၢႆၸိူဝ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼၼ့်လႄႈသင် တေဢမ်ႇလႆႈသိုဝ့်ၶၢႆၵၼ် တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 18 ထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20 ၼႆယဝ့်။

ၵူၼ်းၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ယႅမ့်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃ့ၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ မီးၵူၼ်းလူင်မႃးၼႆလႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈၶၢႆၼႆဝႃႇ ၸီႇပိၼ်ႇၶဝ်မႃးလၢတ်ႈ။မိူၼ်ၼႆတႃႇသေႇယဝ့် ပေႃးၵူၼ်းလူင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်သၢမ်ဝၼ်းတႄ့ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ့်။တီႈတေ့မၼ်း ၵူၼ်းလူင်မႃးၵေႃႈ ပွႆႇမၼ်းမႃးလေႃႇ ။ၸၢင်ႈလူဝ်ႇမႃး တုမ့်တိူဝ့်ပႃးႁဝ်းႁဵတ်းသင်။ၵူၼ်းၾၢႆႇတႂ်ႈမၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၼႃႈလႆႈတႃလႄႈ သင်ႇႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းလူင်မၼ်းသင်ႇမႃးတေ့ႁိုဝ်တႄ့ ဢမ်ႇႁူ့” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆ့ဝၼ်းတီႈ 19/2/2023 ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ဢူးဢွင်ႇၸေႃႇဢေး ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း တေၶဝ်ႈပၢင်ၵုမ် တီႈလုမ်းၵွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း(တာချီလိတ်ခရိုင်/မြို့နယ် စုပေါင်းရုံး) ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း