Monday, May 20, 2024

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈတေၶိုင်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉတႅၼ်းတၢင် ၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉၵႃး

Must read

ၸိၵ်းၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း လႄႈ လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ဢၼ်ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႅင်ႇတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉသေဢုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇလူတ်း ယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵႃးၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈရူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၸႂ်ႉတင်းၾႆးၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo MMAL- သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မဢလ ႁူပ်ႉထူပ်း ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

 ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႁွတ်ႈထိုင်လႃႈသဵဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 19/9/2021 သေ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈလွင်ႈတႃႇလူတ်းယွၼ်ႇၼမ်ႉမၼ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ၊ တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈဢဝ်ၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင်၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ၊ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်တိုၼ်းလၢင်းၼိူဝ်လိၼ်တႂ်ႈလိၼ်၊ လွင်ႈလဵင်ႉလူတူဝ်သတ်းလႄႈလွင်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈၶူဝ်းသၽႃႇဝ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈမႆႉၶိူင်ႈမိုဝ်းသူင်ႇၶၢႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -

 လိူဝ်ၼၼ်ႉယင်းပၢႆလၢတ်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းၶေႃႊလဵၵ်ႊ ဢမ်ႇၼၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းလွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈလႄႈ လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်းဝႆႉတီႈလႃႈသဵဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

. တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၵျေႃႇထုၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸိုင်ႈတႆး (ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ) ၊ ဢူးယီႈၼပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ဝႃႉ (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉ) ၊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉ) ၊ ဢူးတႃႇတဵင်းၸေႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၼႃႈလိၼ်ၽွင်းၵမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပလွင်ႈ (ဢၼ်ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ပၼ်ဝႆႉ) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း