Wednesday, June 19, 2024

တီႈၵဵင်းတုင် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 – 200 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းၵဵပ်းသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်သေ ၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်း

Must read

 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  – 250 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉ၊  လႅပ်ႈတေမီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၼမ်ထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ် ၵဵပ်းသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  

Photo KT Youth- ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈလႄႈၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယဵၼ်ငဝ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ 29 ၵေႃႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 252 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 106 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉ 144 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ထၢင်ႇတႄႉ ပၢႆလိူၼ်ၼႆႉ ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ တေၸၢင်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ထိုင် 1,000 ပၢႆၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၵူၼ်းၵဵင်းတုင် တိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉပုင်ႈၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းၼႆႉသေ ၸိူဝ်းၾၢင်ႉယူႇၾၢင်ႉၵိၼ်ဢမ်ႇဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵေႃႈမီး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇၵဵပ်းသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉဝႆႉထႅင်ႈ၊ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵေႃႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈၵဵပ်းၵၵ်းတူဝ်ယူႇႁိူၼ်း တီႈၵေႇသုတ်းမွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈဝႃႈၼႆ။

Photo KT Youth- ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈလႄႈၵူၼ်းၵဵင်းတုင်ဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း ၵၢင်ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယဵၼ်ငဝ်

“ပေႃးပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈဝႆႉသတိယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ် ၵႂႃႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈသႂ်ႇ Mask ၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႆႉလၢင်ႉမိုဝ်းပၼ်၊ သင်ပဵၼ်လႆႈ ယႃႇပေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 2 ဝူင်ႈၼႆႉ ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶဝ်ႈၼမ်ႉ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ႁႅင်ႈဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ ယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇ ၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းမိူင်း 29 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 3 ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းပွၵ်ႉ 1 ပွၵ်ႉ 2 ပွၵ်ႉ 3 ပွၵ်ႈ 5 လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႈ ၊ ဢိၵ်ႇၼႂ်းႁူင်းပလိၵ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၽိူမ်ႉ ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈၵေႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ 2 ၵေႃႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပလိၵ်ႈ 3 ၵေႃႉၼႆၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၵူၼ်းပဵၼ် 29 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵၢတ်ႇထၢႆႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်သႅၼ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တင်းမူတ်း မီး 11 ၵေႃႉ ၼမ်လိူဝ်တီႈ သုတ်းၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း