Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမိူင်း ဢေးတႃႇယႃႇ ပႂ်ႉသမ်းယႃ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ

Must read

တႃႇတေသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းမႂ်ႇဢေးတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉ ပေႃးသတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ  ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉပေႃးတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။

Photo CJ- ၵူၼ်းမိူင်းမႃးပႂ်ႉသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 3/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉ သမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်းသေ ၵူၼ်းမႃး ပႂ်ႉသမ်း ပေႃးသတ်ႉၼႅၼ်ႈၼႃ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်မႃးပႂ်ႉသမ်း ယႃႁႄႉ ၵင်ႈၼႆႉ ၼမ်တႄႉ သင်ဝႃႈ တီႈၼၼ်ႈ မီးၵူၼ်းပႃးၸိူဝ်ႉမႅင်းမႃးသေ ၵေႃႉသွင်ၵေႃႉလူး တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇၽႄႈ လၢမ်း တိတ်းၸပ်းၵၼ်မႃးၼမ်ၶႃႈႁႃႉ ။ တႃႇၵႅတ်ႇၵင်ႈၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆသေ ႁဵတ်းသင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဝူၼ်ႉၸိူင်ႉ ႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ လွင်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်မႃးပႂ်ႉသမ်းယႃ ႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶပ်းထႅဝ် လုၵ်ႉ ဢဝ်တီႈၼႃႈႁူင်းႁေႃးၵၢင်ဝဵင်းသေ ၶပ်ႉၵၼ်မႃးတေႃႇထိုင်ၼႃႈယေးငိုၼ်းၵၢမ်ႇပေႃးၸႃ မီးၵူၼ်းတင်းၼမ် မႃးပႂ်ႉသမ်း ၼႆႉယဝ်ႉ။

“တီႈတႄႉမႃး ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶပ်ႉၶိုၼ်ပၼ်ၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ပဵၼ်လႆႈ လူင်းသမ်း ပၼ် ၸွမ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း ဢၼ်တေမႃးသမ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေမႃး ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ တေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်သမ်းၼႆႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမႃးၶွၼ်ႈတုမ် ၵၼ် တီႈလဵဝ်သေ သမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ၶိုၼ်းၽႄႈလၢမ်းတိတ်းၸပ်းၵၼ်ၶိုၼ်ႈ မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵူၺ်းၶႃႈ ဢေႃႈ”-  ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု မွၵ်ႈ 45 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းဢေးတႃႇယႃႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈ Sinopharm ၶွင်မိူင်းၶႄႇ  လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း