Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တီႈၵဵင်းတုင်ၼမ်ႁႅင်း ပေႃးယူႇမဝ်မၢင် ၸၢင်ႈထိုင်ႁဵင်ၵေႃႉ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် မီး  500 ပၢႆ လူႉတၢႆယဝ်ႉ 3 ၵေႃႉ ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင် ဢမ်ႇႁိုင်ၸၢင်ႈထိုင် 1000 ဝႃႈၼႆ။

Photo -Yan Naing/ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12/8/2021 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉ ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး တၢင်း ပဵၼ် တီႈၵဵင်း တုင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႅပ်ႈဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈယဝ်ႉ။ ပေႃးယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်ၸိူင်ႉၼႆတႄႉ ထႅင်ႈ 2 ဝူင်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်ၼႆႉသဵင်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းပဵၼ် ၸၢင်ႈပုင်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁဵင် ။   ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ ပေႃးၵူၼ်းပဵၼ် ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈႁႅင်းတႄႉ ပၢႆး ယူႇလီ ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႉယႃလႆႈ ။ ပေႃးၵူၼ်းပဵၼ်ၼမ်မႃး တေၸၢင်ႈလႆႈယူႇႁိူၼ်းယူတ်းယႃႁင်းၽႂ်မၼ်း ၵူၺ်းယဝ်ႉ လီမႆႈ ၸႂ်ၶႃႈဢေႃႈ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတႄႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈလီ ”- ဝႃႈၼႆ။

  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်   တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 494 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ။  ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၸိုၼ်ႈသေ လူင်းႁူင်းယႃ 199 ၵေႃႉ  တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉမီး 292 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 12 သမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 26 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 520 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၽိူမ်ႉၶိုၼ်ႈ ၵူႈဝၼ်းၶႃႈ ။  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ဢေႃႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ  ဢမ်ႇယွမ်းၵၵ်းတူဝ်။ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵၵ်းတူဝ်  ။  3 ပုၼ်ႈ 2 ပုၼ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ယူႇၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၶဝ်ၵေႃႈလူဝ်ႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၶႃႈလူးၼေႃႈ  ။ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ်ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႃႈလူး”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19   ၼိုင်ႈဝၼ်း  ဢမ်ႇယွမ်း 20 ၵေႃႉ။  ဝၼ်းတီႈ 11 ၼႆႉ  ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် 49 ၵေႃႉ လႆႈဝႃႈၼမ်သုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း