Tuesday, June 18, 2024

တႃႇတင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း တိုၵ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်

Must read

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၢၼ်းဝႆႉ တေတင်ႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ လူမ်းဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တႃႇၸွႆႈၵူၼ်း တိတ်း ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လႄႈ ၵူၼ်းယၢပ်ႇလူမ်းဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၵျုႊလၢႆႊ 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈသင်ၶၸဝ်ႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢင်းၶိူဝ်း လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၸုမ်းတႃႇႁႃငိုၼ်းၵွင်ႈၵၢင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇ တင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ တႃႇၸွႆႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ၼၢင်းသီၼူၼ်း မေႃယႃတီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း တေသိုဝ်ႉၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈဢၼ်ယႂ်ႇမႃးတင်ႈ၊ ငိုၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၼမ်၊ တေသိုဝ်ႉၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၼိုင်ႈၶိူင်ႈ တေတူၵ်းယူႇ မွၵ်ႈ 700 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉၶႃႈ။ ငိုၼ်းတၢင်းလူႇဢၼ်လႆႈဝႆႉသမ်ႉ 400 သႅၼ်ပျႃး၊ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 300 သႅၼ်ပျႃးၼႆႉၶႃႈ”-  ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇ တင်ႈႁူင်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢွၵ်ႊသီႊၵျိၼ်ႊ ဢၢၼ်းဝႆႉ 1500 သႅၼ် ပဵၼ်သႅၼ်းယႂ်ႇ ႁႂ်ႈၵုမ်ႇတင်းၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ပေႃးတင်ႈသႅၼ်းလဵၵ်ႉ ၵေႃႈ ၶၼ်မၼ်း တေတူၵ်း မွၵ်ႈ 700 သႅၼ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇငိုၼ်းထႅင်ႈယူႇ။

ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း တင်းသဵင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်၊ ၸွႆႈၵၼ် သၢင်ႈႁူင်းၸၢၵ်ႈ ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈထိုင်တီႈၼႆဢေႃႈ။ ဢမ်ႇဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းမီးယူႇမိူင်းၵႆ တၢင်ႇတီႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းၵၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ”-  ၼၢင်းသီၼူၼ်း လၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 384 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 9 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉၽႄႈၸပ်းၵၼ်ၵေႃႈ မီးယူႇၵူႈဝၼ်း။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ မီးၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႂ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး လႄႈ ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်း တင်း ၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းႁူဝ်မိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း