Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမႃးယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ၶၢႆႉမႃးယူႇ ၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီႇထႅင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းၵေးသီးပၢႆႈၽေးသိုၵ်းလွႆႁူၼ်းမႃးသွၼ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်လႄႈငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း၊   ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈထီႇထႅင်ႈ 60 ၵေႃႉပၢႆ။ 

Photo ၸၢႆးလႅင်း/ ၵူၼ်းၵေးသီး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်ႈဝၢၼ်ႈထီႇ လၢႆးၶႃႈ

ၸိူဝ်းၶဝ် 60 ပၢႆၼႆႉၶဝ်မႃးသွၼ်ႈယူႇတီႈႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၽႂ်မၼ်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လႆႈၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ယဝ်ႉ၊  ဝၼ်းတီႈ 5/8/2021 ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းၽတ်းၼႆႉၸင်ႇတူၵ်းလူင်းၵၼ်သေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈဝၢၼ်ႈထီႇ ဢၼ်မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၼၼ်ႉထႅင်ႈ  ။

- Subscription -

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးတီႈဝၢၼ်ႈ ထီႇထႅင်ႈၼႆႉ   ဢွၼ်တၢင်း  ၶဝ်ပၢႆႈမႃးတီႈမိူင်းၼၢင်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းပႆႇယဵၼ်သေ ၶၢႆႉပၢႆႈမႃးတီႈလၢႆးၶႃႈ မႃးယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉ၊ ၵမ်းၼႆႉ တီႈ လၢႆးၶႃႈၼႆႉ တၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈၽႄးလၢမ်းႁႅင်း ၶဝ်ၵေႃႈ ၵဵင်ၸႂ်ပီႈၼွင်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇၸူဝ်းၵၼ်ၶၢႆႉမႃးယူႇတီႈဝၢၼ်ႈထီႇထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ၶဝ်ၵေႃႈတေႁူႉဝႃႈ  ပေႃးပွၵ်ႈမိူဝ်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ  ၼႆၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈထီႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 5 ၼႆႉၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈယိုၼ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆမၼ်းဝႆႉၸဵမ်လႂ် တႃႇၼႃႈႁိူၼ်း 60 လင်။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီႇလႆႈၶိုင်ဝႆႉပၼ်တီႈလိၼ်တႃႇႁဵတ်းႁိူၼ်းယူႇသဝ်းယဝ်ႉ၊ တေလႆႈယူႇၵိုၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈထီႈၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။  

Photo ၸၢႆးလႅင်း/ ၵူၼ်းၵေးသီး ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင်ႈဝၢၼ်ႈထီႇ လၢႆးၶႃႈ

“ၸိူဝ်းၶဝ် တေယူႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီႇၵႂႃႇ တႃႇ 60 လင်ၶႃးႁိူၼ်းဢေႃႈ။  တွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် တေယူႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ လႆႈတတ်းလွၵ်းလိၼ်ဝႆႉပၼ်ၶဝ်တႃႇ 50 လွၵ်းယဝ်ႉ ။ ၼိုင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈလွၵ်းၶႃႈ။   ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်တႄႉ တေပဵၼ်လဵၵ်းၽိူၵ်ႇတႃႇမုင်း  တႃႇပူၵ်းသၢင်ႈႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ။ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ်ပႆႇမီးႁိူၼ်းယူႇလႄႈၶဝ်လႆႈယူႇဝႆႉတီႈၸလွပ်ႈၵဝ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈထီႇၶႃႈဢေႃႈ။ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ၼွၼ်းၼိူဝ်ထူဝ်ႈ ၼိူဝ်ၵႃးဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ  ”-  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လၢတ်ႈ။

တီႈဝၢၼ်ႈထီႇၼႆႉ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မႃးယူႇဝႆႉ 2 ၸုပ်ႈ ပႃးၼႆႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွတ်းၵေးသီးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ။   ၸုပ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်း မီးလင်ၶႃးႁိူၼ်းမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ။ ၸိူဝ်းၶဝ် ၵႂႃႇတၢင်ႈဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈထီႇသေယူႇသဝ်း။ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇတိုၼ်းလီ။ ဢၼ်ပၢႆႈမႃးၸုပ်ႈ 2 ၼႆႉတႄႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၶဝ်၊ တေယူႇၸွမ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထီႇၵူၺ်း လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/6/2021 ၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈလွႆႁူၼ်း ၸႄႈဝဵင်း ၵေးသီး  တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင်။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 11/8/2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလႄႈ လွႆလူင် ႁိမ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း 300 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထႅင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း