Saturday, July 20, 2024

သၢဝ် ၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ၺႃးတီႉသူင်ႇပွၵ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇၶင်တူဝ်သေ ႁၢႆဝႆႉလႆႈ 5 လိူၼ်

Must read

ၼၢင်းသႅင်ပွႆး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶႄႇ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇ တီႉၺွပ်း  သူင်ႇ ပၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်ပွၵ်ႈထိုင် ႁိူၼ်း  ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်းၵိုတ်းတၢင်းလင် ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်  ။

ႁၢင်ႈၼၢင်းသႅင်ပွႆး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/4/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼၢင်းသႅင်ပွႆး ဢႃယု   28 ပီ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇ တီႉၺွပ်းတီႈဝဵင်း သၢၼ်ႊတူင်ႊ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇသေ ၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉ ၊ ၶိုၼ်းသူင်ႇမွပ်ႈ ပၼ် တၢင်းၾၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတီႈလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႊ။ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉၼႆသေ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇႁၼ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်း ပွၵ်ႈထိုင်ႁိူၼ်းယေး  ႁၢႆတူဝ်ဝႆႉ လႄႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉမႆႈၸႂ်။

- Subscription -
ႁၢင်ႈၼၢင်းသႅင်ပွႆး ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ဢၼ်ႁၢႆဝႆႉ

ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ၼၢင်းသႅင်ပွႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “လုၵ်ႈယိင်းၶႃႈၼႆႉ ထုၵ်ႇပလိၵ်ႈၶႄႇ တီႉၺွပ်းတီႈတူင်ႊသၢၼ်ႊ မိူင်းၶႄႇ။ ၶႄႇၶဝ် တီႉၺွပ်းၶင်ဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ သူင်ႇဢၢပ်ႈမႃးပၼ် တီႈတၢင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈလႅၼ်လိၼ် မူႇၸေႊ။ မိူဝ်ႈမႃးထိုင်ၼႂ်းမိုဝ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ထၢမ်မၼ်းၼၢင်းသေ ယူႇတီႈလႂ် ပေႃႈမႄႈၸိုဝ်ႈဝႃႈႁိုဝ် ၸိူင်ႉၼႆ။ ၵမ်းၼႆႉ ပလိၵ်ႈၶဝ် ၸင်ႇမႃး ၵူတ်ႇထတ်း တီႈဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉသေ ႁွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတီႈလုမ်းပလိၵ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး။  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်လၢတ်ႈၼႄႁဝ်းဝႃႈ တိုၵ်ႉၶင်တူဝ်လုၵ်ႈယိင်းႁဝ်းၶႃႈဝႆႉ၊  တေပွႆႇပၼ်ယူႇ ၊ပေႃးပွႆႇမႃးယဝ်ႉ တေမႃးသူင်ႇထိုင်တီႈႁိူၼ်း ၼႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉတီႈလုမ်းသေ ပွႆႇတူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်း ပွၵ်ႈမႃးၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပႆႇႁၼ်သူင်ႇမႃး ပႆႇႁၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈပလိၵ်ႈၶဝ် ႁွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတီႈလုမ်းၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ၶင်ဝႆႉပေႃးႁိုင်မွၵ်ႈ 3 လိူၼ်ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်5 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ ပႆႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဝႃႈသင်မႃးထႅင်ႈၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်ပွႆးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းလၢႆးသႅင် ပႃႈၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ ၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၸၶၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇပျွင်ႇၶွင်း ၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ။ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းမၼ်းၼၢင်း။ တူဝ်မၼ်းၼၢင်းထုၵ်ႇၵုမ်းဝႆႉတီႈလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်ပွႆးၼႆႉ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 14-15 ပီယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆး – မိူင်း ၶႄႇ ယူႇတႃႇသေႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်း တၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇဝႆႉသေ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝႆႉ သွင်ၵေႃႉ   -ပႃႈၼၢင်းလႃႉၶိၼ်ႇ မႄႈမၼ်း ၼၢင်း လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈလႂ် ၽႂ်ထူပ်းႁၼ် မၼ်းၼၢင်းၼႆ ၸွႆႈမွၵ်ႇပၼ်သေ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးထိုင် တီႈတၢင်းႁိူၼ်းယေး ပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽွင်ႈ  ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈတင်းမႄႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း