Saturday, June 22, 2024

ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပုင်ႈၶိုၼ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ

Must read

ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ဢမ်ႇယွမ်းသီႇႁႃႈ သိပ်း တုမ်ႉယွၼ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ် လဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo KT Youth- ၽၵ်းတူပႃႇလႅင် ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ယဵၼ်ငဝ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၽႄႈလၢမ်းလႄႈၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်း

တႄႇဢဝ်ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22/8/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸဵမ်ႁဵင် လူႉတၢႆ 15 ၵေႃႉ။ ႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉမႃး ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် ၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း သီႇႁႃႈသိပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉ ၼႂ်း ၵဵင်းတုင် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး 58 ၵေႃႉ ၵမ်းလဵဝ်။ ၼႂ်းၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈဝၼ်းၶႃႈယဝ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် 40-50 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းပဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵဵဝ်ႇၵွင်ႉ ယူႇၸမ် ၵူၼ်းပဵၼ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး။    ယၢမ်းလဵဝ် တႄႉဢွၼ်ၵၼ် ၵၵ်းတူဝ် Stay at home ၵၼ်ဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉသေ   ၵူၼ်းမိူင်း ၸဵမ်သင်ၶၸဝ်ႈ   ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ။

တူႉပီႈ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၼႂ်းၵဵင်းတုင် တူၼ်ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇသင်ၶၸဝ်ႈၵေႃႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။ ယၢမ်းလဵဝ်သမ်ႉ ၵၢတ်ႇၵေႃႈပိၵ်ႉဢိုတ်း သေ ၽၵ်းႁႃသိုဝ်ႉယၢပ်ႇ။ သင်ဢမ်ႇမီးတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ်မႃးလူႇတၢၼ်းၵေႃႈ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇပေႇၸႂ်”- ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 20/8/2021 ၼႆႉမႃး ယူႇတီႈၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၾၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸီႉသင်ႇဢွၵ်ႇမႃး ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵဵင်းတုင် တေလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း Stay at home ။ သင်ဝႃႈဢွၵ်ႇ ၼွၵ်ႈႁိူၼ်း တေ လႆႈမီးဝႂ်/ ၵၢတ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝႂ်ၼၼ်ႉ ပၼ် ၼိုင်ႈႁိူၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵူၺ်း။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵင်းတုင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ဝႂ်/ ၵၢတ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်တႄႇၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2-3 ဝၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်သေ ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း သွင်မိုၼ်ႇပျႃးၶႃႈ။ လွင်ႈ Stay at home ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇတူၺ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်လႄႈ တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉၽိူမ်ႉထႅင်ႈယူႇတႄႉ မၢႆထိုင်ဝႃႈ ၵုမ်းပႆႇလႆႈ။ သင်ဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်လူတ်းယွမ်းလူင်း ဢမ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၸိုင် မၢႆထိုင်ဝႃႈ ၵုမ်းလႆႈမႃးၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 22 ၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ် တင်းမူတ်း မီးၵႂႃႇ 957 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 15 ၵေႃႉ၊ လူင်းႁူင်းယႃ 495 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 447 ၵေႃႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽဵတ်ႉပုၵ်ႉ မွင်ႇမွင်ႇၼၢႆႇ ၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း