Sunday, May 19, 2024

ၵူၼ်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်မိူင်းၵိုင်

Must read

ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ   ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းၵိုင် ယၢမ်းလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် လႄႈ မူဝ်းၵႃႇ/ ၽႃႈယၢင်မုင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo CJ: ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင် ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 23/8/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းၵေႃႇ   ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈ ဝႆႉတီႈဝတ်ႉၵျွင်း ပၢင် လၢင်ႈ   ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ။

- Subscription -

ၵူၼ်း တူင်ႇလၢဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တေႃႈလဵဝ် သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တႄႉ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃးၶႃႈ။ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလႅၼ်ၶႅၼ်ႈ ပွတ်းၸၢၼ်း – ပွတ်းႁွင်ႇ    ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ မႃးယူႇတိၵ်းတိၵ်းၶႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉၵျွင်းပၢင်လၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တေမီးမွၵ်ႈ 100 ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႁႅင်းပဵၼ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉ။

Photo CJ: ၵူၼ်းမိူင်းသီႇပေႃႉ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ထိုင် ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း မိူင်းၵိုင်

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ လွင်ႈယႂ်ႇတႄႉ တီႈယူႇသဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၽႃႈယၢင်/ မူဝ်းၵႃႇ ။ သင် ဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁွတ်ႈမႃးထႅင်ႈၸိုင် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ် ၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

  သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်  တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇ – ပွတ်း ၸၢၼ်း ႁိုင်ၼၢၼ်းမႃးလၢႆလိူၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တုမ်ႉယွၼ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇႁႃ ၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။  ၵူၼ်းမိူင်း   သင်ၶၸဝ်ႈ  တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းသွင်ၾၢႆႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်မႃး မီးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ   ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း