Monday, May 20, 2024

ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီးႁဵင်ပၢႆယဝ်ႉ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 1,000 ပၢႆ လူႉတၢႆ 50 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo NMBG -ၸုမ်း ၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဢဝ် ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်ပၼ် တီႈၼမ်ႉၶမ်း

တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃး တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 22/8/2021 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉ ၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်း မူတ်းမီး  1,016 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 57 ၵေႃႉ ယႃၶႅၼ်း 834 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 125 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၶၢဝ်းတၢင်း 2 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၵူၼ်း ပဵၼ်မီးၵႂႃႇ ႁဵင်ပၢႆ လူႉတၢႆ ဢၼ်ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈမၢႆ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သမ်ႉ မီး 57 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်သေ လူႉတၢႆ တီႈႁိူၼ်းၵေႃႈမီး သင်သွၼ်ႇပႃးၼၼ်ႉထႅင်ႈၸိုင် လူႉတၢႆပၢၵ်ႇပၢႆယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်း မၢင်ၵေႃႉ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ ။ယူႇတီႈႁိူၼ်းယေးၽႂ် မၼ်းသေ ယူတ်းယႃ တူဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းၼမ်ႉၶမ်းလၢတ်ႈ။  

“ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇပဵၼ်ႁႅင်း  ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃ ။ ဢၢႆၵၼ်ၶႃႈဢိူဝ်ႈ။ ယူႇ တီႈမေႃယႃၼမ်ႉၶမ်းၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းယူႇ ပေႃးပဵၼ်မႃး ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ် ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိူဝ်ႉ မႅင်း ပေႃးတေဢမ်ႇတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇထႅင်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ။ တိုၵ်းသူၼ်းဝႃႈ တိုၵ်းသူၼ်းၶႃႈမေႃယႃၶဝ်။ ဢၼ် ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းသၢႆၼွၵ်ႈဝဵင်းၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်း  ၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ် ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်း   ၼမ်ႉၶမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉဝႃႈ လူဝ်ႇၵိၼ်လူဝ်ႇၸၢႆႇၵူႈဝၼ်း။  ငိုၼ်း ၶဝ်ႈ ဢမ်ႇမီးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,000 ပၢႆ လူႉတၢႆ မွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းတၢႆၼမ်လႄႈ တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈ stay at home ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉတႄႉ မိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 25000 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ လူႉတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ မီးၸမ်ႁဵင်ယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း