Saturday, June 15, 2024

ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ မိူင်းငေႃႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း

Must read

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်း လူၺ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဝႃႈၼႆ။

Image: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၽွင်းၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်မႃးပၢင်းဢဝ် ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ဝိရိယ ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ႁူမ်ႈယဵၼ် မိူင်းငေႃႉ ၵႂႃႇႁူင်းယႃ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5/9/2021 တူၵ်းမႅၼ်ႈ ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ၵၢင်ဝႃႇ ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူး ၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိရိယ ၸဝ်ႈၵွၼ်း ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ၽွင်းဢဝ်တူဝ်  ၸဝ်ႈ တေမႃးယူတ်းယႃ ႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ လႆႈလူႉလွၼ်ႇၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇ  ပွတ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၽွင်းတေဢဝ်မႃး ယူတ်းယႃ တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈမႃးလွၼ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်းပွတ်းတၢင်းၶႃႈဢေႃႈ လႆႈလွၼ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 5 ။ ပေႃး လွၼ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈသၢင်းၵဵဝ်ႇပႅတ်ႈၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈ ၼႃႇၼေႃ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်းႁူမ်ႈယဵၼ် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉတႄႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈတူၼ်ၶူးၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိရိယၼႆႉ ဢမ်ႇယူႇလီမႃးမီးလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/9/2021 ၼၼ်ႉ လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ႁၼ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးၽတ်ႉတၼ်ႇတ ဝိရိယၼႆႉ ဢႃယုၸဝ်ႈမီး 55 ပီ ဝႃႇတေႃႇၸဝ်ႈမီး 35 ဝႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း  ၵျွင်းၵမ်ႇမထၢၼ်းႁူမ်ႈယဵၼ်/ ယဵၵ်ႉတႃႇ 10 တူၼ်ပၢႆၼၼ်ႉ  ထုၵ်ႇၵၵ်းတူဝ် ဝႆႉတီႈၼႂ်းဝတ်ႉ တႃႇပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းငေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

 တီႈဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 100 ပၢႆ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 12 ၵေႃႉ။   ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 80 ပၢႆ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပဵၼ် 12 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႃးမႄႈမၼ်း/ ပုမ်ယႂ်ႇ 2 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 2 ၶူပ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 2 တူၼ် လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢႃယု 10 ပၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်မၢႆ 1 ဝဵင်းမိူင်း ငေႃႉဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇ 57 ၵေႃႉ လူႉ တၢႆယဝ်ႉ 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း