Thursday, July 18, 2024

သိုၵ်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပၢႆႈ

Must read

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ၵဵပ်းၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ႉတီႈပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ၸၼ်ႉသုင်လႆႈပၢႆႈ။

သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA

ဝၼ်းတီႈ 15/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ TNLA တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 8 ၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ်လုၵ်ႉၼိူဝ်လွႆမႃးယူႇတီႈ ဝၢၼ်ႈ 2 လၵ်းႁိမ်းၸမ်ဝဵင်း ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ ။

- Subscription -

“ၶဝ်ယူႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၼိူဝ်လွႆပုၼ်ႉဢေႃႈ။ ၶဝ်ၵေႃႈဝႃႈတႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၼႆသေ ၶဝ်မႃးၶၢတ်ႈႁိူၼ်းယူႇတီႈဝၢၼ်ႈ 2 လၵ်း ႁိမ်းဝဵင်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းၽတ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်း  TNLA ၶဝ်မႃးတီႉၵႂႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ် တိုၵ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉ 8။ တွင်းပၢၼ်ႇၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ -ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸလၢင်းပိူၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ၼႆဝႃႇၶဝ်တီႉၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၸွမ်းသၢပ်ႇဝဵင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉယဝ်ႉၶႃႈ ပိူၼ်ႈပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉဝႃႈ  ”

 လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ (မူလွန်) မၢႆ 3၊ ၶူးသွၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸုမ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းဝႆႉတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ႁႂ်ႈပွႆႇမႃးပၼ်ၶိုၼ်း တႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆး ဝႃႈၼႆ။

 ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်း TNLA ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 8 ပွၵ်ႉ 9 တွင်ၼဝ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉမႄးလူင် ၵူႈၶမ်ႈ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းယူႇႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈ။

“ၵမ်ႈၼမ်ၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တဢၢင်းဢေႃႈ။ ပၢႆႈတိၵ်းတိၵ်းဢေႃႈတလဵဝ်ၼႆႉ။ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈႁိူၼ်းၼႆ ၵိုတ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၺ်းဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 70 ပၢႆယင်းၺႃးတီႉၵႂႃႇဢေႃႈ။ ၶဝ်ၼႄးဝႃႈလုၵ်ႈမၼ်းပၢႆႈလႄႈတီႉပေႃႈမၼ်းၼႆဝႃႇ ။ ၽိူဝ်ႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်းၵေႃႈမီးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉပိတ်ႉဝႆႉ ၸွမ်းတူဝ်။ မႃးယူႇႁိူၼ်းလႆႈ 2-3 ဝၼ်းၵေႃႈ တၢႆသေယဝ်ႉယိုင်” ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈထႅင်ႈၼင်ႇၼႆ ။

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ႉတီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းတႄႉမီးတႄႉယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ဝႃႈၼႆ။

“လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်းပေႃႇလသီႇႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်းဢေႃႈ။ ၵဵပ်းယူႇၶႃႈ တိုၵ်ႉၵဵပ်းယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈလွင်ႈ တီႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈတီႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႉႁူႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၶႃႈ။ တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇတူၺ်းၵွၼ်ႇၶႃႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP သိုၵ်းၶၢင် KIA သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း