Saturday, May 25, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 55 တူၼ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ဝတ်ႉၶမ်းမုင်ႈသႃႇ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11-13/9/2021 ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းမႃးၼႆႉ တီႈဝတ်ႉၶမ်းမုင်ႈသႃႇ၊ ဝတ်ႉၼိူဝ်လွႆၽြႃးလႄႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈ ႁုင်းၶမ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်း သင်ၶၸဝ်ႈ တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 55 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းလၢဝ်ႁွမ် ၸုမ်းပရႁိတ မႅတ်ႉတႃႇသိၼ်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “တီႈဝတ်ႉၶမ်းမုင်ႈသႃႇ ၵူတ်ႇ ထတ်း တင်းမူတ်း 46 တူၼ်၊ ဝတ်ႉၼိူဝ်လွႆၽြႃး သမ်ႉ 6 တူၼ်လႄႈ ဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်ႈၶမ်း 3 တူၼ်။ သင်ၶၸဝ်ႈ ဢၼ်တိတ်း ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉတႄႉ လႆႈၵၵ်းတူဝ် ယူတ်းယႃယူႇဝႆႉတီႈဝတ်ႉ ႁင်းၵူၺ်းၶေႃၶေႃၶႃႈ။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ သုင်းသွမ်းတႄႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈသေ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းလူလွမ်ဝႆႉၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈဝတ်ႉ တင်းသၢမ်ဢွင်ႈတီႈတႄႉ လႆႈ Lockdown ဝႆႉမူတ်းယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/9/2021 ၼႆႉ တီႈဝတ်ႉၶမ်းမုင်ႈသႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ တင်းမူတ်း 91 တူၼ်။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မုၼ်ၸၢင်း တိတ်းၸပ်း 4 တူၼ် လႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 42 တူၼ် ႁူမ်ႈၵၼ် 46 တူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 12/9/2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ တီႈဝတ်ႉၼိူဝ်လွႆၽြႃး တင်းမူတ်း 66 တူၼ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် 6 တူၼ် ပဵၼ်ၸဝ်ႈ သၢင်ႇတင်းမူတ်း။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 13 သမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် တီႈဝတ်ႉတူၼ်ႈႁုင်ႈၶမ်း 36 တူၼ် ထူပ်းႁၼ် 3 တူၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇတင်းမူတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

“တီႈၼမ်ႉတူႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တင်းမူတ်း ၵူၼ်းလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 15 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃး သင်ၶၸဝ်ႈ လွၼ်ႇၵႂႃႇတူၼ်ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈယွင်ႇသူၺ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူႈၼႆႉၶႃႈ”-  ၼၢင်းလၢဝ်ႁွမ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼင်ႇ ၼႆ။

တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 419 ၵေႃႉ၊ လူႉတၢႆ 15 ၵေႃႉ၊ ယႃၶႅၼ်း 316 ၵေႃႉ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း