Thursday, May 30, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉထႅင်ႈ 10 ပၢႆ

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း 265 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ထႅင်ႈ 10 ပၢႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/9/2021 ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ႉတီႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ။  ႁၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ ။

- Subscription -

မေႃယႃလူင် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းယႃ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ထူပ်းႁၼ် တင်းမူတ်း 11 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 11 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢဝ်မႃးဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ။ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈမၢၼ်ႈၶႃႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈ ႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇတေထတ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈမီးဢမ်ႇထၢတ်ႇ။ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႈမီးၼမ်။ ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းႁဵတ်း  CDM  ဝႆႉလႄႈ တႃႇသႂ်ႇၸႂ်ၼႂ်းၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

မေႃယႃ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  – “မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁႃၸႅတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸွမ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ႁဝ်းၶႃႈ လူင်းပၼ်ပိုၼ်းႁူႉပၢႆးယူႇလီသေ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼၢဝ် ဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ လႆႈၸၢမ်းၸႅတ်ႈ တူၺ်းသေ ၸင်ႇတေႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ။ ၼႂ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်းမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႁႅင်းၵႃႈႁိုဝ်ၶႃႈ လူဝ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးသေ ယူတ်းယႃပၼ်ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၵူင်၊ ပၢင်ႁူၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 265 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမၢၼ်ႈၶႃႈၵေႃႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး တီႈဝတ်ႉၵေႃႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်း Lockdown ဝႆႉ မိူၼ် ၵၼ်။

လိူဝ်သေ တီႈဝတ်ႉမၢၼ်ႈၶႃႇ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 11 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝတ်ႉတႃႈလူင် ဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ 12 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝႃႈ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မွၵ်ႈ 900 ပၢႆ လူႉတၢႆ 60 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း