Thursday, May 30, 2024

ၶၢဝ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼႆႉ ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် ႁိူၼ်းလဵဝ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ

Must read

ၵူၼ်းၶူဝ်လမ် တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 15 ဝၼ်း ႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ် တၢႆ  3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to Kholum Youth-ၵၢင်ဝဵင်းၶူဝ်လမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 10/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးဢွင်ႇ ဢႃယု 38 ပီ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 သေ လႆႈ လူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈသုၼ်ၵၵ်းတူဝ် Q ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လူႉတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼွင်ႉၸၢႆး ပီႈၼၢင်းဢၼ်တၢႆၵႂႃႇ ဝၼ်းတီႈ 4 ဝူင်ႈပူၼ်ႉၼႆႉၼၼ်ႉဢေႃႈ။ ၵွၼ်ႇၼႃႈပီႈၼၢင်းၶဝ်တေတၢႆ ဝူင်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ပီႈဢၢႆႈလူင်ၶဝ်  လူႉတၢႆ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သင်သေ လူႉတၢႆတႄႉ ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇလႆႈၵူတ်ႇထတ်းလႄႈ။ ဝၢႆးပီႈဢၢႆႈၶဝ်တၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မွၵ်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈ တမ်းမႃးၼွင်ႉယိင်း လႆႈလူႉတၢႆ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တမ်းမႃး ၸၢႆးဢွင်ႇၼႆႉထႅင်ႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈ မီးဝႆႉထႅင်ႈ ၼႂ်းမုင်ႉႁေႃ ႁိူၼ်းၶဝ်။ တေလႆႈဝႃႈ ဢၼ်ႁူႉၸႅင်းလႅင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉသေ တၢႆတႄႉ မီး 2 ၵေႃႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇၶဝ်ၼႆႉ မီး 5 ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ။ ၸၢႆးဢွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးပီႈၼွင်ႉႁူမ်ႈတွင်ႈ 5 ၵေႃႉ။ ပီႈဢၢႆႈၵေႃႉဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆ ၵႂႃႇဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၵၼ်ႇၼ ဢႃယု 40 ပီ ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈၵေႃႉထူၼ်ႈသွင်၊ ၼၢင်းယိင်း လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼၢင်းငူၺ်ႇ ဢႃ ယု 40 ပီ ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈသၢမ်လႄႈ ၸၢႆးဢွင်ႇ ဢႃယု 38 ပီ ပဵၼ်ၵေႃႉထူၼ်ႈသီႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵိုတ်းဝႆႉ ပီႈဢၢႆႈလူင်လႄႈ ၼွင်ႉၸၢႆးလဵၵ်ႉသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/9/2021 ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီးၵူၼ်း တိတ်းၸပ်းၵႂႃႇ 30 ပၢႆ လူႉတၢႆ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 4 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်သေ လူႉတၢႆၵႂႃႇသမ်ႉ 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း