Saturday, July 13, 2024

ပၢင်သွၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင် လင်ႇၵႃႇ ပွၵ်ႈ (1) တီႈဝဵင်းၶူဝ်လမ်

Must read

ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပၢင်တိုဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ ပီၼႆႉ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သွၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင် လင်ႇၵႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်း (1) တေႁပ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၼၢႆးၶၢဝ် တႃႇ 120 တူၼ်/ ၵေႃႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 15-25/1/2024 (တူၵ်းမႅၼ်ႈလိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈထိုင် လိူၼ်ၵမ်မူၼ်း) ၸိုင် တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆ ၸၢၵ်ႈတေႃႇၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၽိုၵ်း ၽွၼ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈ၊ လိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇလႄႈ ပၢင်သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ (တိုဝ်းၵမ်) ၸိူဝ်းၼႆႉ။

- Subscription -
ပၢင်သွၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင် လင်ႇၵႃႇ
Photo by – ၸဝ်ႈၶူး ထမ်မသီရိ (ဝဵင်းဢိၼ်း)/ ပၢင်သွၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင် လင်ႇၵႃႇ ပွၵ်ႈ (1)

ၸဝ်ႈၶူး သီရိထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း) ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ဝဵင်းၶူဝ်လမ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈဝႃႈ  – “ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်း 4 ပီၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႄႈ မုၼ်ၸဝ်ႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၸွမ်းၵၼ် လၢႆးမုၼ်ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၸရေး၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၶဝ် ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်းလႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးႁေႃးတြႃး၊ လၢႆးတိုဝ်းၵမ် သင်ၶၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးၸရေး လိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် တေလႆႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈလင်ႇၵႃႇပႃး ၼႂ်းတိုဝ်ႉ တၢင်း ပၢင်ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၼႆႉ တေႁပ်ႉသင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ တႃႇ 80 တူၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းပၢင်သွၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင်လင်ႇၵႃႇ ၼႆႉသမ်ႉ တေႁပ်ႉပႃး ၸဝ်ႈၸရေး၊ ၵူၼ်းႁိူၼ်းလႄႈ ၼၢႆးၶၢဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းထႅင်ႈ 40 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တင်းမူတ်း 120 တူၼ်/ ၵေႃႉ။

“ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် တေပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၼႆႉ တွၼ်ႈၵၢင်ၼႂ်လႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တိုဝ်းၵမ်ဝၢတ်ႈ တႃႇသင်ၶၸဝ်ႈ။ တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်းသမ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇၼႆသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 ဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၸဝ်ႈၶဝ် ၽႄဝႆႉ ၸိူင်ႉၼႆ။ တႃႇ 3 ဝၼ်းသမ်ႉ တေပဵၼ်ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ သင်ၶၸဝ်ႈ၊ တႃႇ 1 ဝၼ်းသမ်ႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလိၵ်ႈလၢႆး/ ပိုၼ်းတႆး ၼႆႉတႄႉ မႄႈဢွၵ်ႇ ၶိူဝ်းသႅၼ် တေမႃးၶႆႈၼႄ။ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4 ဝၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ပၢင်သွၼ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလူင် လင်ႇၵႃႇ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၶူးပူင်သွၼ် ၸရေး ၵေႃႇမိူင်း။ ၼႂ်းပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၼၢင်းယိင်း၊ ၵူၼ်းၸၢႆး၊ ၼၢႆးၶၢဝ်လႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ ၶဝ်ႈလႆႈမူတ်း”- ၸဝ်ႈၶူး သီရိ ထမ်မ (ဝဵင်းဢိၼ်း) သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈပၢင်တိုဝ်းၵမ် ၶဝ်ႈဝၢတ်ႈ သင်ၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉႁူမ်ႈယဵၼ် လွႆၸၢၵ်ႈတေႃႇ ၼွင်ၽႃ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈ ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပၼ် သင်ၶၸဝ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ပရႁိတ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းထမ်ႇမ၊ ဝူင်းမႅတ်ႉတႃႇ၊ လၢႆးႁေႃးတြႃး၊ လၢႆးၼႄ တြႃး၊ လၢႆးၼင်ႈၵျွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း