Monday, May 20, 2024

ဝဵင်းမိူင်းသူႈၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉ ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉမီး 10 ပၢႆ

Must read

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း မီး 300 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ။

ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ

တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 300 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉ ယႃၶႅၼ်း 269 ၵေႃႉလႄႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃဝႆႉ 19 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၵေႃႉၵဝ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၵူတ်ႇ ထတ်းႁၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႉတီႈၵႆတၢင်ႇမိူင်းမႃး။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းသူႈႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းပဵၼ်မီး 300 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ 12 ၵေႃႉယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈၼႆႉသေ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ တၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းမိူင်းသူႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆ ယဝ်ႉ။  

“ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၼႆ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း/ ၶူၼင် ၵၼ် ၵႆႉသုၵ်ႈလၢင်ႉမိုဝ်းပၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးတူၺ်းငဝ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ တေပဵၼ်ၶၢဝ်းႁိုင်ၶႃႈဢေႃႈ”- ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်းၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢတ်ႇ လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈပိုတ်ႇၶႅၼ်ႈဝၼ်းလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵူၺ်းတေလႆႈပိုတ်ႇပဵၼ်တႅဝ်း ႁဵတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပိုတ်ႇတင်း မူတ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈမၢင်ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းသေ ယူႇႁိူၼ်းယေးယူတ်း ယႃႁင်းၵူၺ်းၵေႃႈမီးတင်း ၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း