Tuesday, May 21, 2024

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 50 ပၢႆ

Must read

 ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 50 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈၵျွၵ်ႉမႄး

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 9/9/2021 ၼႆႉ ပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸေႃႉ၊ မၢၼ်ႈၶႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 မီး 50 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း  ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း Positive ၼႆႉ တီႈမၢၼ်ႈၶႃႇတင်း ၼမ်ႉၸေႃႉတႄႉ လႆႈဢဝ်မႃးယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃ။ တီႈဝၢၼ်ႈတႃႈလူင် မိူင်းငေႃးတႄႉ ဢဝ်ၵၵ်းတူဝ်ယူတ်းယႃဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် မၢႆ 1 မိူင်းငေႃႉ”-  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 9/9/2021 ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်း တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၼမ်ႉၸေႃႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်း တိတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 24 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတီႈမၢၼ်ႈၶႃႇသမ်ႉ ထူပ်းႁၼ် တင်းမူတ်း မီး 21 ၵေႃႉ။ တီႈတႃႈလူင်တႄႉ ထူပ်းႁၼ် ဝႆႉ 12 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢႃယု 80 ပၢႆ လူႉတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသေ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်ၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈ  လူတ်း ယွမ်းလူင်းတင်းၼမ် ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“သင်ဝႃႈ တီႈပၢင်သဝ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး  ထူပ်းႁၼ် Positive ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ဢၼ်ယူႇတၢင်းၼွၵ်ႈ တေမႃးၸွႆႈ ထႅမ်ၵေႃႈယွမ်းလူင်း ၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇၸူးၶဝ်။ မိူၼ်တီႈ မၢၼ်ႈၶႃႇၼႆႉ ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉ မေႃသွၼ်ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် Positive ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵူဝ် သေ ဢမ်ႇ ႁတ်းၵႂႃႇ ။ ပေႃးၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ လူဝ်ႇမီးဢၼ်ႁႄႉၵင်ႈမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၼၼ်ႈ တႄႉ ထၢင်ၾၢႆႈ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉၵေႃႈလူဝ်ႇမီးၵူၼ်းႁူႉၾၢႆႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉသေ ပႂ်ႉၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်”- လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တီႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸုမ်းတူင်ႉၼိုင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ပရႁိတၵေႃႈ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် သိူဝ်ႈၶူဝ်း PPE လုင်းၸၢႆးလႅင်းႁၢၼ်လၢတ်ႈ။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်းမီး 900 ပၢႆ လူင်းႁူင်းယႃယဝ်ႉ 600 ပၢႆ လူႉတၢႆ 60 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း