Saturday, May 25, 2024

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ တုမ်ႉယွၼ်ႈၵူၼ်း လၢႆးၶႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉလီလီ

Must read

 ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ပိၵ်ႉဝႆႉတႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၊   ၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်း။

Sai Aok Ka/ ၵၢတ်ႇၽၵ်းၶဵဝ် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တီႈဢၼ်ၵေႃႇမတီႇ ၸတ်းပၼ်တီႈမႂ်ႇ

ၵူၼ်းၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3-4 လိူၼ်မႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈထူပ်း တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၽၵ်းၵေႃႈၶၢႆဢမ်ႇလီ။ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ၽၵ်းၵမ်ႇၸွၼ်း 10 မတ်ႉၼႆႉ ၶၢႆလႆႈ 3-4 မတ်ႉၵူၺ်း။  တိုၵ်ႉလိူဝ်မိူဝ်ႈၶိုၼ်းယူႇ မွၵ်ႈ 5-6 မတ်ႉၼႆႉ။ မၢင်ဝၼ်းဢမ်ႇၶၢႆလႆႈၵေႃႈမီးဢေႃႈ ၽၵ်းၶဵဝ်။ ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ မႃးၶၢႆၵေႃႈ လႆႈၸၢႆႇလိူင်ႇ ဢိတ်းၼိုင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇမႃးၶၢႆၵေႃႈ လႆႈပႅင်းၵိၼ်ၸၢႆႇ ယွၼ်ႉႁႆႈၼႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မႃးၶၢႆၵၢတ်ႇၵူၺ်း ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ယၢမ်းလဵဝ် ၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  လႆႈပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်သေ ၶၢႆပဵၼ်ဝၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႈပိုတ်ႇၶၢႆတႃႇသေႇတႄႉ တေပဵၼ်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆယႃႈယႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝႃးတၢမ်းၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်တီႈၶၢႆဢၼ်မႂ်ႇ  ပဵၼ်တၢင်းႁွင်ႇၵၢတ်ႇ တၢင်းဢွၵ်ႇသူၼ်မွၵ်ႇ၊ တၢင်းဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းတႄႉ ၶဝ်ၶၢႆၸွမ်းတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းသူႈ လႃႈသဵဝ်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ပီႈ ၼွင်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ သမ်ႉမႃးၶၢႆၽၵ်းၶဵဝ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၵိုၼ်းၵပ်ႉၶိုၼ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ  ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ  ၶိုၼ်းမႃးၶၢႆႉ ၸတ်းပၼ်ဢွင်ႈတီႈမႂ်ႇ ထႅင်ႈ ဢေႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8/9/2021 ၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊ ဝိတ်ႉ 19 တင်းမူတ်း 100 ပၢႆ လူႉတၢႆ 5 ၵေႃႉ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃ 16 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း