Wednesday, May 22, 2024

ဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 21 ၵေႃႉလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ

Must read

တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉ ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ် မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းမီး 21 ၵေႃႉ လူႉတၢႆ ပဵၼ်တၢင်း ၵၢၼ် 3 ၵေႃႉ   ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ-ၾၢႆႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ သိတ်းယႃႈယႃၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2021 ၼႂ်းဝၼ်းၵၢတ်ႇၽိတ်ႈ/ ၵၢတ်ႇၸၢႆႇ/ ဝၼ်းတုမ်းၵၢတ်ႇ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉ 3 ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19  ။

- Subscription -

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ဝဵင်းၶူဝ်လမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူဝ်ႈဝၼ်းၵၢတ်ႇၽိတ်ႈၼၼ်ႉ လူႉ တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ဝၢႆးသေ လူႉတၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မႃးၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း တီႈတူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်း ႁူႉဝႃႈ တိတ်းၸပ်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆၶႃႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းၶွပ်ႈၶူဝ်း ပီႈၼွင်ႉမၼ်း ၼၢင်းသေ ထူပ်းႁၼ်ထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ။ ၼႂ်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈသူင်ႇၵႂႃႇၵၵ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵွၼ်ႇၼႃႈ ၼၢင်းယိင်း ဢႃယု 40 ပၢႆ တေလူႉတၢႆၼၼ်ႉ ပီႈဢၢႆႈမၼ်းၼၢင်း  ၵေႃႉၼိုင်ႈ  လူႉတၢႆ မွၵ်ႈႁၢင်လိူၼ်ဢေႃႊ ၵတ်ႊသ်။  ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵူတ်ႇထတ်း တၢင်းပဵၼ် ၊ တၢႆယဝ်ႉၵေႃႈ ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

“ပီႈဢၢႆႈမၼ်းတၢႆယဝ်ႉလႆႈမွၵ်ႈ 1 ဝူင်ႈ ၼွင်ႉမၼ်းတၢႆ ၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ။ ပေႃးဢဝ်သဵၼ်ႈမၢႆပၢႆးယူႇလီၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ၵူၼ်းတၢႆယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉတီႈၶူဝ်လမ်ၼႆႉ မီး 3 ၵေႃႉပႃးမၼ်းၼၢင်းၼႆႉၶႃႈဢေႃႈ။ ပဵၼ်ပီႈဢၢႆႈမၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵွၼ်ႇၼႃႈၼၼ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ။  ၵူၺ်းၵႃႈၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵူတ်ႇထတ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ” – ၽူႈ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဝဵင်းၶူဝ်လမ်ၼႆႉ  ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ   Lockdown ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ။  တၢင်းဝဵင်းတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ Lockdown ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူဝ်လမ်လၢတ်ႈ။

သင်ပဵၼ်လႆႈတႄႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉ ဢွၼ်ၵၼ် stay at home ယႃႇၵႂႃႇတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် သင်ဢွၵ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈၵေႃႈႁႂ်ႈ သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်းၵၼ် ၵႆႉလၢင်ႉမိုဝ်းပၼ် ယဝ်ႉၵေႃႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယႃႇပေဢွၵ်ႇႁိူၼ်းယေးၵၼ် ယိုင်ႈၶႅၼ်းလီ ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶူဝ်လမ် တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း