Monday, May 20, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်လႄႈ တီႈၼမ်ႉတူႈ ပႆႇၸတ်းပၢင်တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လူင်ႈၼႃႈ

ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈလူင်ႈၼႃႈ ဝႆႉယူႇသေတႃႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတႄႉ ဝၼ်းတီႈ 5/11/2020 ၸင်ႇတေၸၢင်ႈၸတ်း၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ငႃၵၼ်ဝႆႉႁိမ်းၸမ်ဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇဝႆႉဝႃႈၼႆ။   တၢင်းထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA  ၶဵင်ႈၶႅင်/ ငႃၵၼ်ဝႆႉ ငဝ်းလၢႆးဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း ။ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်းမိူင်းယဵၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ -“ပွတ်း မိူင်းယဵၼ်ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ...

ပလိၵ်ႈလမ်းတီႉၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ မီလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ

ပလိၵ်ႈ/ ယေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (ၾၢႆႇပလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈပဵၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်)   ၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၊ မီးလွင်ႈၾၼ်း/ ယိုဝ်းၵၼ် မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈ/ ယေး၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇ ထတ်းႁိူၼ်း ဢူးၵႂၢင်းၽူင်း တီႈပွၵ်ႉ...

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ 1 လိူၼ်

ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 1 လိူၼ် တေႃႇထိုင်လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉသဵင်ႈ ၼႂ်းပီ 2020 ၼႆႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပဵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 4။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 30/10/2020  ၾၢႆႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုပ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈ 1 လိူၼ်။ တႄႇ ဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 1-30/11/2020 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 30 ဝၼ်း  ။ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ ...

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၶႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးၵၢင်ၸႂ်  ၶႂ်ႈတွတ်ႈၶႅပ်းလိူၵ်ႈၽူႈတႅၼ်း တႃႇၵႄႈလိတ်ႈၸွႆႈပၼ်ႁႃ၊ သေးလၢႆမွင်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတင်ႈ ယွၼ်ႉၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵျွၵ်ႉမႄး 12 ဢိူင်ႇ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းဝၢင်းပၼ်ၶိုၼ်း 3 ပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်လႆႈပူတ်းယႃႉပႅတ်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊထွၼ်ဢွၵ်ႇၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆ

ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉတူႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊမိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈၾၢႆယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်တူင်ႉၼိုင်မႄႈၼမ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၶွမ်ႊပၼီႊ Stucky SA မိူင်းသဝိတ်ႊၸိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၶူင်းၵၢၼ်သၢင်ႈ ၾၢႆ ယေးယႂႃႇတွၼ်ႈၼိူဝ် ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး...

ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ဢိူင်ႇလွႆႊၸေႊ 8 မၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင် ႁူမ်ႈၵၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တႃႇငိုၼ်းမၢၼ်ႈသွင်လၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 26/10/2020 ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆး ထုင်ႉႁူဝ်ၵဵဝ် ဢိူင်ႇလွႆႊၸေႊ 8 မၢၼ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶၢင် - ၶႄႇ ပွတ်းထုင်ႉမိူင်း ဝၼ်း ၸႄႈမိူင်းၶၢင်...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ-19 ထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၼမ်မႃးထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းမူတ်းၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မီး  128 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။  မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီလႄႈၾၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼပ်ႉႁဵင်ယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉၵၢၼ် သၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈတင်းမူတ်း

ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ 2 ႁဵင်ပၢႆ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵိုတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၾၢႆၼိူဝ်မႄႈၼမ်ႉတူႈ သေ သူင်ႇ ၸူး  ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈ မိူင်း  တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ  ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼမ်းပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD  ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 27/10/2020 ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း/ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၵျွၵ်ႉမႄး၊ သီႇပေႃႉလႄႈ ၼမ်ႉတူႈ ႁူမ်ႈၵၼ်...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈၼႂ်းဝၢင်းဝတ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ  ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ။ ဝၼ်းတီႈ 25/10/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်းသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈ လူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ႇထဵၵ်ႈ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈပုင်ႇဝူဝ်း  မွၵ်ႈ 20 မိၼိတ်ႉ...

ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေ မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်းလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ၊ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉၶိုၼ်းသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈသၢၼ်မိုဝ်းၵၼ် တူင်ႉၼိုင် ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈ လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆယၢင်ႇ ပႃးၸဵမ်တႃႇလႆႈတွတ်ႈၶိုၼ်းၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်၊ ပၢင်တူင်ႉ ၼိုင်ၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ဢိူင်ႇပုင်ႇဝူဝ်း ဢၼ်မီး...

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 12 ဢိူင်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း မိူင်း 12 ဢိူင်ႇ ဢၼ်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈပႅတ်ႈ ၶဵတ်ႇသဵင်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ။ ဝၼ်းတီႈ 20/10/2020 ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇၸီႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး (SNLD) ႁိုဝ် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ...

ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈၼေႃႇၽူႈတႅၼ်းႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ပတ်းပိုၼ်ႉလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်း

ၵူၼ်းမိူင်း မိုၼ်ႇပၢႆ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူင်းလၢႆးၸိုဝ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇထိုင် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၵမ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၵူႈၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉသုၼ်ႇလႆႈတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 22/10/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ/ဢိူင်ႇ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃးလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 11,238 ၵေႃႉ တင်း ၼေႃႇၽူႈတႅၼ်း သၽႃးပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD...

ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇထင်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးမွၵ်ႈ 300 ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ် မၼ်းၶိုၼ်းၼမ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵုတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ဢၼ်မီးယူႇတီႈဝတ်ႉ ၵွင်းမူးၶၢၼ်လႄႈ ဝတ်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ၊...

RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵျွၵ်ႉမႄးယဵၼ်

 ပဵၼ်ၽွင်းၶၢဝ်းၵူၼ်း မိူင်း လူဝ်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈသေ ၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ  ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထွႆထွၼ်ပၼ်လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸင်ႇယဵၼ် - ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ - “ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸမ်ၼႃႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈလႄႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈငိူင်ႉဝႄႈယၢၼ်ၵႆဝၢၼ်ႈသေ...

ၽွင်းပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ RCSS ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၽွင်း တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃး တပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း- ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်းငဝ်းလၢႆး ၼင်ႇၼႆ။   မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 19/10/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SHRF) ဢွၵ်ႇၽိုၼ်တၢမ်း ငဝ်းလၢႆးဝႃႈ- တင်ႈတႄႇဝၼ်းတီႈ 30/9/2020 မႃး တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇ...

Latest news

- Advertisement -spot_img