Saturday, June 15, 2024

ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ

Must read

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်လေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇထင်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈ ၽေးမွၵ်ႈ 300 ယင်းပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ် မၼ်းၶိုၼ်းၼမ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵုတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇၵေႃႉ ဢၼ်မီးယူႇတီႈဝတ်ႉ ၵွင်းမူးၶၢၼ်လႄႈ ဝတ်ႉႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ၊ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉယူႇထင်ဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၸၢႆးထုၼ်းဝိၼ်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းတႄႉ တီႈဝတ်ႉၵွင်းမူးၶၢၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵုတ်ႈတင်း ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈလိုၵ်ႉဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သွၵ်ႈတဝ်ၶဝ်ႈၶွင်ၼႂ်းႁိူၼ်းယေး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဢေႃႈ။ ၼႂ်းသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၶႃႈတေၵႂႃႇသူႇၸႂ်းတူၺ်း ထႅင်ႈၵမ်ႉၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်ယူႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼႆႉ ၼွၵ်ႈသေတပ်ႉဢၼ်ပၵ်းယူႇၼႂ်းၵျွၵ်ႉမႄး မီးတပ်ႉၸုမ်းလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး တပ်ႉမ 101, 77 တင်း 99 ၵေႃႈမီး။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

ၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႇထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈၵွင်းမူးၶၢၼ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေးၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ၶႃႈ။ ယွၼ်ႉၶၢဝ်းၼႆႉ သမ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇ ဢဝ်မၢၵ်ႇတဝ်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉလႄႈ မႆႈၸႂ်ၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈ။ မိူၼ် ၼင်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇႁိၼ်ၼၼ်ႉ ႁၼ်မၢၵ်ႇၾင်ႇဝႆႉတီႈၸဵင်ႇႁူဝ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပဵၼ် 2 လုၵ်ႈၵွၼ်ႇ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇမႃးဢဝ်ဢွၵ်ႇၶႃႈ” – ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉမႃး သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈ တႆး RCSS/SSA တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 4 ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး တီႈယူႇတၼ်း သဝ်းၵၼ် “သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 20 ပွၵ်ႈ” ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း