Saturday, June 15, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

ၵျွၵ်ႉမႄး

RCSS တင်း TNLA ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ တႃႇဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်း

RCSS တင်း TNLA ဢၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃး 5 ပီပၢႆ ၼႆႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆး ၵတ်းယဵၼ်  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်။ ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇ ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ...

သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ယင်းပႆႇ ၼိမ် သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ  ႁၢင်ပီ 2020 မႃး...

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉၽေးသိုၵ်း ထိုင်ၼႂ်းဝဵင်းထႅင်ႈ

 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃပဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ငိူင်ႉဝႄႈႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းဝဵင်း  ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 11/1/2021 တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ်   ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သိုၵ်း RCSS ႁွတ်ႈၽႅဝ်ဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႆႈၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆသေ ၼႅတ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈၽေးသိုၵ်း မႃးသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်း  ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃပဝ်...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်း ပၢင်တိုၵ်းတိုၵ်ႉၸၢင်ႈပဵၼ်ထႅင်ႈ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး  ၽေးသိုၵ်းသိူဝ်ယင်းတိုၵ်ႉမီးၸမ်တူဝ်ၼႃႇ ဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်း RCSS လႄႈ TNLA  ပဵၼ်ထပ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ တႄႇဢဝ် ႁၢင်လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2020 မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝူင်ႈပၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး သိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ...

သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးပၢႆႈၸမ်ထိုင် 3,000 ၵေႃႉ

သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ်၊ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃး သိပ်းဝၼ်းပၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ႁိမ်း 3,000 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၵႂႃႇယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ၊ ပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။ သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ်၊ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တၢင်းၾၢႆႇၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းဝဵင်း...

ၼၢင်းယိင်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်၊ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၸႂ်ႉသွႆသုၼ်ႇတူဝ်

ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇတူဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   1,400 ပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းၵမ်ႈၼမ်လႄႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆသုၼ်ႇတူဝ်ၼၢင်းယိင်း။ ၼၢင်းယိင်း  ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ -“တီႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ဢၼ်လူဝ်ႇ တၢင်းၸွႆႈထႅမ် သုတ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႃႈႁေႃႇႁူဝ်လိူၼ်ၼၢင်းယိင်း ႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ် မႃးၸွႆႈၵမ်ႉထႅမ် ပၼ်ၶႃႈ လွင်ႈၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။ ၵမ်ႈၼမ် ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇမီးသွင်ႁဵင်

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ မီး 2,000 ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 မႃးတေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 5/1/2021 ၼႆႉ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း  ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ် ႁိူၼ်းယေးမွၵ်ႈ...

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း 100 ပၢႆ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈဝႆ

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တႃႇ 109 ၵေႃႉ ဢၼ်မႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢုမ်းငၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆၸဵမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 3/1/2021 ၼႆႉမႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းမႃးသွၼ်ႈဝႆႉတီႈဝတ်ႉဢုမ်းငၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီး 100 ပၢႆ ။   ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး...

ၵူၼ်းမဝ်းလဝ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ် ရူတ်ႉၶိူင်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း 3 လမ်း တီႈသီႇပေႃႉ

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း သီႇပေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ၶိုၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်း 3 လမ်း မႅၼ်ႈၶၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 13/12/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးၶမ်းလူႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၺွင်ႇၵဝ်ႈတူၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  မဝ်းလဝ်ႈသေ ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းထတ်ႈသီႇ...

ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၽူႈတႅၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႂ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၸိူဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးသေ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ ၽူႈၵေႃႉထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ တီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် Dr. လိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ဢူး ထၢႆႉၸေႃႇ  ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႉမႂ်ႇ ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ...

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းမႂ်ႇ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးယိုဝ်း

ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း NLD ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၺႃးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ႈ ယိုဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ 21/11/2020 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 6 မူင်း 15 မိၼိတ်ႉ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်း ဢူးထၢႆႉၸေႃႇ တႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ၽွင်းမၼ်းၸၢႆးဝႆႈၽြႃးယဝ်ႉသေ လူင်းမႃးယႃႇပူႉၵိၼ်တီႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ၼၼ်ႉ   ။  ပလိၵ်ႈၽူႈမီပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - "မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးယိုဝ်းမၼ်းတီႈႁိူၼ်း။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ႈတီႈႁူဝ်ဢိုၵ်းၾၢႆႇၶႂႃလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ။ မၼ်းၸၢႆးလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ"-ဝႃႈၼႆ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်တိုင် ဢိူင်ႇပၢင်တိုင်...

ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းတီႈၼွင်ပိင် ၵျွၵ်ႉမႄး ၶဝ်ႈ Q ဝႆႉ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈဢွၵ်ႇ

ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၵေႃႉၼိုင်ႈမႃးတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် တီႈဢိူင်ႇၼွင်ပိင်လူင် တီႈၼိုင်ႈ လႄႈ ၽူႈၵွၼ်း ႁူင်းတွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ဢိၵ်ႇၽူႈႁူပ်ႉထူပ်ႉၵွင်ႉၵၢႆႇၸွမ်း ႁူမ်ႈ 40 ၵေႃႉ လႆႈၶဝ်ႈၵၵ်းတူဝ်(ၶဝ်ႈ Q ) ဝႆႉ  ႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇလႆႈဢွၵ်ႇယူႇသဝ်းမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇပိူင်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း တိုၵ်ႉလႆႈဢဝ် ၼမ်ႉမုၵ်ႈ ...

ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တီႈဢမ်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ 10 ဢိူင်ႇပၢႆၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ပေႉပုၼ်ႈၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ

ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တီႈဢၼ် ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယုၵ်ႉလိူၵ်ႈ ဢမ်ႇၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈဝႆႉ 10 ဢိူင်ႇပၢႆၼၼ်ႉ  ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လႆႈၶႅပ်းမႄး လူၼ်ႉႁိုၵ်း လူၼ်ႉၾင်ႇပေႉပုၼ်ႈ ၵိၼ်ၶၢတ်ႇဝႆႉ။ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပတ်းပိုၼ်းတူဝ်ႈမိူင်းဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းတီႈ 8/11/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်း ထိုင် 4 မူင်းဝၢႆးႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးမီးပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁၢမ်းသုၼ်ႇ တွတ်ႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လၢႆပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇသေ ၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ၶႂၢၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 2/11/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ လႆႈႁၼ် ၸုမ်း EAOs ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း မၢင်ၸုမ်းတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် ငမ်းယဵၼ် ၼႆႉထိူင်းထိူဝ်ႉ၊ ၵိုတ်းၶမ်၊...

SNLD ၼမ်ႉတူႈ တေဢမ်ႇလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းယဝ်ႉ

ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ တေဢမ်ႇလူင်းလဵပ်ႈဝဵင်း ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိုၵ်ႉ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။ ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 5/11/2020 ၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႈႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တေၼႄဢဵၼ်ႁႅင်း သူၼ်းတုမ် ႁႃသဵင် လဵပ်ႈဝဵင်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19...

Latest news

- Advertisement -spot_img