Wednesday, July 17, 2024

သိုၵ်းသိူဝ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးပႆႇယဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ

Must read

မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တၢင်းပွတ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ယင်းပႆႇ ၼိမ် သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း ႁဵင်ပၢႆ ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

Image: SHAN/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈၵျွၵ်ႉမႄး

သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် တင်ႈတႄႇ လိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ  ႁၢင်ပီ 2020 မႃး တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆဢၢၼ်၊ ၵွင်းၶႃး၊ ပၢင်လေႃႉ၊ ၵုင်းသႃႇလႄႈ ပၢင်မၢၵ်ႇၶၢမ် ဢၼ်ပၢႆႈမႃးပိုင်ႈယူႇ တီႈဝတ်ႉဝႃႇသူဝ်ႇ၊ ပလႅတ်ႉၵူင်း ပွၵ်ႉ 8 လႄႈ ထမ်ႇမယူင်ႇ ၼႂ်း ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼပ်ႉႁဵင် ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်း။

- Subscription -

ၸၢႆးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ပႆႇမိူဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉမီး တီႈၼႂ်းဝဵင်းဝႆႉယူႇ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ ယဵၼ်လူင်း တင်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ တိုၵ်ႉၵူဝ်ၵၼ်လႄႈ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ။ ၵူၺ်း ၵႃႈ မႆႈၸႂ်လွင်ႈယူႇသဝ်း မၼ်းတေယၢပ်ႇၶၢၼ်ၸႂ် ၵူၼ်းဢၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ ဢၢၼ်ႇႁဵင်မၼ်း မႃးယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇ တီႈလဵဝ်လႄႈ  ၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ဢေႃႈ”– ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် ၻီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 15 ပွၵ်ႈ။ ၼႂ်းလုၵ်ႈလိူၼ် တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉငႃ ၵၼ် ၾၢင်ႉၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်း တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးယူႇ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ၼမ်ႉတူႈတႄႉ ယဵၼ်လူင်းဝႆႉ ယဝ်ႉ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၵၼ်တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈဝႆႉသတိဝိရိယသေ တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃးယူႇ”– ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင် သွင်တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉသေ တင်းသွင်ၾၢႆႇပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆးယဵၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ယင်းပႆႇ ယိုၼ်းမိုဝ်းတေႃႇၵၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်။ သိုၵ်း RCSS တင်း သိုၵ်း TNLA ၼႆႉ တႄႇယိုဝ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁၢင်ပီ 2015 ။ သူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း ဢုပ်ႇၵၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇၵမ်းၼိုင်ႈ၊ တၢင်းမိူင်းမၢဝ်းၵမ်းၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း