Tuesday, June 18, 2024

RCSS တင်း TNLA ပိုတ်ႇလၢတ်ႈ တႃႇဢဝ်လၢႆးၵတ်းယဵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်သိုၵ်း

Must read

RCSS တင်း TNLA ဢၼ်ႁဵတ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်မႃး 5 ပီပၢႆ ၼႆႉ တင်းသွင်ၸုမ်း ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်လၢႆး ၵတ်းယဵၼ်  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈၵၢၼ်ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်းၵၼ်။

တပ်ႉသိုၵ်း RCSS တင်း TNLA

ဝၼ်းတီႈ 18/1/2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇ ဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ တင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ RCSS ။ ၾၢႆႇ RCSS ၵေႃႈ ယၢမ်ႈပိုတ်ႇ လၢတ်ႈတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇသေ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းတင်း သိုၵ်း TNLA  ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ – “တွၼ်ႈတႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၶဝ် ပႆႇယိုၼ်ႈမိုဝ်း မႃးၶႃႈ။ တင်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ လွင်ႈယိုၼ်ႈမိုဝ်းၸူးၶဝ် ပႆႇမီးၶႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၶဝ်ယိုၼ်ႈမိုဝ်း မႃးတႄႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ မီးတင်း သိူဝ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ”– ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း RCSS  တင်း TNLA ပဵၼ်သိုၵ်း ပဵၼ်သိူဝ်တေႃႇၵၼ်မႃးၼပ်ႉႁူဝ်ပီ။ ယွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢင်သွင်ၸုမ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေးတီႈယူႇ ၺႃးထၢင်ႇထိူမ်ႈ ပဵၼ်ၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ၼႆသေ ထုၵ်ႇၶႃႈတၢႆ ၵေႃႈမီးၼမ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ TNLA လၢတ်ႈဝႃႈ – “ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈၸူး တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၶႃႈ”– ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်း RCSS တင်း TNLA ၼႆႉ တႄႇယိုဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼႆသေတႃႉ ၽွင်းပီ 2019 တေႃႇ ပီ 2020 ၸမ်သဵင် ဢမ်ႇမီး ပၢင်တိုၵ်းတေႃးၵၼ်။ တႄႇ ဝၼ်းတီႈ 25/12/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼမ်ႉတူႈ တင်း ၵျွၵ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း။ ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄး မွၵ်ႈ 3000 ၸိူဝ်းလႆႈ ပၢႆႈ ၽေးသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇ ႁတ်းပွၵ်ႇၶိုၼ်းဝၢၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ဝူင်ႈၵၢၼ်သွင်ၸုမ်း ၵမ်းၼႆႉသေ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၺႃးၾႆးလႆႈမႆႈလင်ၼိုင်ႈ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းၼပ်ႉပၢၵ်ႇ ၺႃးၽေးသိုၵ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း